Jakuševac, odlagališni plin
  Utorak, 14 Ožujak 2017 22:24

  Jakuševac, odlagališni plin

  Ugovor o zajmu između ZGOS-a, trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zagreba i Europske banke za obnovu i razvoj, sklopljen je 18. studenoga 1998. za dovršenje započete sanacije. Ukupno ugovoreni iznos kredita iznosio je 85.661.586,13 eura. Kredit je smanjen 5. rujna 2001. na 66.467.944,56 eura, odnosno 3. srpnja 2003. smanjen je na 56.467.944,56 eura.

  2003
  ZGOS d.o.o. je 14. listopada 2003. potpisao Ugovor o refinanciranju postojećeg kredita i tom prilikom vratio EBRD-u dio kredita u iznosu od 23.000.000 eura. Na isti dan potpisan je novi ugovor o kreditu u iznosu 33.000.000 eura uz povoljniju kamatu i bez garancije Grada Zagreba. Između Grada Zagreba i EBRD-a potpisan je Ugovor o podršci projektu sanacije i izgradnje deponija. Osim smanjenja glavnice dotadašnja garancija Grada Zagreba zamijenjena je podrškom što je omogućilo usmjeravanje kreditnog potencijala u nove projekte, u skladu s prioritetima i potrebama građana.

  2000.- 2008.
  Projekt se kontinuirano realizira kroz osam paketa.
  • Sanacija odlagališta i izgradnja novih kapaciteta za odlaganje otpada;
  • Izgradnja i upravljanje interventnom crpnom stanicom;
  • Izgradnja i upravljanje postrojenjem za pročišćavanje deponijskih voda;
  • Izgradnja i upravljanje stanicom za otplinjavanje;
  • Izgradnja i upravljanje uređajima za predobradu otpada;
  • Izgradnja i upravljanje uređajima za reciklažu građevnog otpada;
  • Izgradnja i upravljanje nadzornom opremom;
  • Osmišljavanje, praćenje i upravljanje programom ulaganja.

  - U okviru projekta sanacije smetlišta Jakuševec i izgradnje uređenog odlagališta otpada Prudinec, osim sanacije tijela odlagališta, izgrađen je interventni crpni sustav, uređaj za pročišćavanje procjednih voda i plinska stanica. Na Jakuševcu se iz deponijskog plina proizvodi električna struja koja se predaje u mrežu i prodaje. Na ulazu u uređeno odlagalište ustrojen je strogi sustav nadzora, kojim se efikasno priječi ulaz opasnog otpada, a uveden je i automatski sustav nadzora radioaktivnosti ulaznog otpada. Danas u okviru odlagališta otpada Jakuševec/Prudinec osim odlagališta postoji:
  - Postrojenje za oporabu građevnog otpada (350.000 t/god),
  - Plato za metalni otpad (više od 3.000 t/god),
  - Plato za otpadne gume (više od 1.000 t/god).

  Projekt sanacije odlagališta otpada Prudinec u Jakuševcu je završen. Svi radovi po paketima su preuzeti od strane Investitora.
  Vrijednost investicije (Projekta sanacije) je procijenjena na 56 mil. €.
  Na odlagalištu se izvode glavni radovi izgradnje te se vrši upravljanje i održavanje postrojenja.

  - Ugovor o izvođenju glavnih radova i upravljanju postrojenjima na odlagalištu Jakuševec zaključen je dana 31.05.2007. te iznosi 106.911.488,54 kn bez PDV-a. Rok za dovršetak svih radova je 31.12.2011. Ugovor sadrži slijedeće stavke:
  • Prihvat i ugradnja novog otpada
  • Osnovni zemljani radovi
  • Donji brtveni sloj i sustav prikupljanja i odvodnje procjednih voda
  • Gornji brtveni sloj
  • Uređenje gotove prekrivke, površinska odvodnja i posebni detalji
  • Sustav otplinjavanja odlagališta
  • Vođenje i upravljanje uređajem za pročišćavanje procjednih voda
  • Vođenje i upravljanje plinskom stanicom i sustavom otplinjavanja
  • Vođenje i upravljanje postrojenjem za reciklažu građevinskog otpada (izuzeto iz Ugovora obostranim dogovorom)

  - Dosad je izvršeno 69,54 % Ugovora, odnosno 74.349.611,29 kn.
  - Prostornim planom Grada Zagreba rok za odlaganje otpada na sanacijom pripremljenu površinu odlagališta otpada Jakuševac je najdulje do 2010.
  - Prijedlog Zagrebačkog holdinga d.o.o., podružnice ZGOS je da se godinu 2010. do koje je predviđeno odlaganje zamijeni datumom 31.12.2018. Naime, prethodni rok je bio određen pod pretpostavkom da će biti izgrađeno postrojenje za termičku obradu otpada. Međutim, za sada je odlaganje otpada jedina mjera za trajno zbrinjavanje otpada. Količina otpada sakupljenog na području Grada Zagreba pokazuje stalni porast. Kapacitet odlagališta otpada Prudinec u Jakuševcu (prema procjeni Projektanta) i tehničke mogućnosti odlagališta otpada osiguravaju uvjete za odlaganje otpada na nove uređene radne plohe na lokaciji do 31.12.2018. Ovisno o provedbi mjera cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, rok se može i produžiti.
  www.zagreb.hr


  SUSTAV OTPLINJAVANJA ODLAGALIŠTA OTPADA PRUDINEC

  Sustav otplinjavanja odlagališta otpada Prudinec sastoji se od:
  1. PM – Plinska mreža - sustav za otplinjavanje plina iz tijela odlagališta sastoji se od:
  130 plinskih zdenca s kontrolnim regulacionim ventilima
  oko 7 km mreže plinovoda s odvajačima kondenzata, sabirnih kondenznih šahtova i jama
  dvije plinske linije privremenog otplinjavanja, na radnoj plohi gdje se obavlja dnevno odlaganje otpada

  2. mTEO - Plinsko postrojenje sastoji se od:
  tri visokotemperaturne baklje s kompresorima kapaciteta:
  1 700 m3 plina / h
  tri plinska motora s generatorima kapaciteta
  525 m3 plina / h / motoru
  tri generatora ukupne električne snage
  3 MW

  Sustav otplinjavanja:
  U slojeve otpada koji je ugrađen na pojedinim završenim plohama sondiraju se perforirane cijevi koje prihvaćaju plin koji se stvara raspadanjem organske komponente otpada, te se isti kompresorima izvlači sustavom podzemnih plinovodnih cijevi odvodi u stanicu za prikupljanje bioplina. U sustav aktivnog otplinjavanja također su spojene i dvije izgrađene linije tzv. privremenog otplinjavanja, koje aktivno otplinjavaju plohu koja je još u gradnji, ploha 6/1. Ovim je sustavom tijekom 2015. i 2016.godine iscrpljeno oko 1,5 mil. m3 odlagališnog plina iskorištenog za proizvodnju električne energije iz OIE. U stanici za prikupljanje odlagališnog plina se isti kontinuirano analizira i kontrolira njegov kemijski sastav - kvaliteta. Kompresorima se tako iscrpljeni plin tlači i transportira prema potrošačima, prvenstveno prema plinskim motor-generatorima za proizvodnju električne energije i predaju u sustav HEP-a, a preostala količina se termički obrađuje-spaljuje na visokotemperaturnim bakljama.

  mTEO - Plinsko postrojenje:
  Od prosinca 2004. do prosinca 2016. godine na plinskom postrojenju proizvedeno je 78.917.283 kWh električne energije, a iz tijela odlagališta je iscrpljeno je 109.622. 782 m3 odlagališnog plina.
  U 2014. godini, radom samo dva plinska motor-generatora, proizvedeno je 12.003.668 kWh električne energije, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 4 000 domaćinstava.
  U 2015. godini, radom sva tri plinska motor-generatora, od 13.02.2015. u radu je i treći plinski motor-generator, proizvedeno je 17.524.144 kWh električne energije, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 5.500 domaćinstava.
  Još bolji trend proizvodnje električne energije nastavljen je u 2016.godini kada je radom sva tri plinska motor-generatora proizvedeno i u sustav HEP-a predano 19.006.584 kWh električne energije iz OIE, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 6.000 domaćinstava.
  www.zgos.hr


  Milijuni kuna spaljeni na Jakuševcu

  Na zagrebačkom odlagalištu Jakuševac leži 13 milijuna tona komunalnog otpada. Stvoreni plin do prošlog se proljeća rabio za proizvodnju struje. Sad se besciljno spaljuje jer su dva generatora pokvarena. Za popravak Holding od Fonda za zaštitu okoliša traži sedam i pol milijuna kuna poreznih obveznika. Trljali su zagrebački gradski oci i voditelji gradske tvrtke ZGOS ruke od 2005. zbog mjesečnih prihoda od 350, a poslije i 500 tisuća kuna na mjesec od prodaje struje proizvedene iz deponijskog plina. No od proljeća prošle godine plin se spaljuje te je na taj način najmanje 8 milijuna kuna otišlo u zrak, što za ZGOS nadgleda tvrtka Viadukt. To je 1500 kubika po satu, oko 30 tisuća kubika dnevno se sagorijeva, kaže Ante Karabitić, inženjer iz Viadukta. Spali se tu mnogo više, čak 50 tisuća kubika plina, tvrdi bivši direktor Čistoće Marko Melčić - a taj bi plin mogao biti gorivo za 500 ZET-ovih autobusa. On je pregovarao s bečkim holdingom koji je trebao obnoviti pogone za deponijski plin i naknadno dodatno uložiti u bioplinaru, što bi smanjilo količinu otpada koji treba zbrinuti. No tu je ideju, tvrdi Melčić, odbio direktor ZOGS-a Zlatko Milanović. On ima više interese. Tim bi se netko trebao pozabaviti - zašto se to popravlja i 10 godina nikad nije popravljeno, smatra bivši direktor Čistoće Marko Melčić. Nakon nekoliko propalih natječaja za popravak pogona, jer, kako kažu u ZGOS-u, na neke nisu pristigle ponude ili su dostavljene bile neprihvatljive, obećavaju jedan uspješni. Prema riječim direktora Milanovića, do sada su imali 8 nadmetanja a upravo su jučer završili deveti i za dva tjedna će se evaluirati ponude i znati kako dalje. Zašto održavanje otpočetka nije vodio proizvođač opreme, nije se moglo doznati od gradonačelnika Bandića i predsjednika uprave Holdinga Ive Čovića. Nejasno je i kako ćemo dalje kad se Jakuševec ispuni za koju godinu, a o tome se brine i Europska unija, koja nam je naredila nacionalno smanjenje količine odloženog biootpada sa sadašnjih milijun i trideset tisuća tona na 567 tisuća. Kazne su za to i do 60 tisuća eura, a ministar po glasnogovornici poručuje da će novima zakonom o otpadu odrediti tko će ih platiti. Glavni pregovarač za okoliš Nikola Ružinski uvjerava da nećemo platiti kazne jer smo pokazali dobru volju time što smo počeli graditi centre za zbrinjavanje otpada. Hoće li to biti dovoljno za europske ciljeve u gospodarenju otpadom koji su određeni još 1999. godine?
  www.hrt.hr

  Pročitano 855 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive