Sunčani vakumski pretvornik
  Ponedjeljak, 18 Srpanj 2011 23:19

  Sunčani vakumski pretvornik

  Sunčani vakumski kolektor s vakumskim cijevima najnovije tehnologije omogućuje grijanje vode čak i tijekom zimskih mjeseci ili po potpuno oblačnom vremenu te predstavlja odličan izbor za grijanje tople vode u pasivnim kućama. Visoki je vakuum u vakumskim cijevima sunčanog vakumskog kolektora. Sunčani vakumski kolektor je višestruko učinkovitiji od klasičnog kolektora. Konstrukcija sunčanog vakumskog kolektora predstavlja najnoviju tehnologiju izrade vakumskih cijevi promjera 100mm i suhog spoja unutar kolektora. Sunčani vakumski kolektor svojim učinkom nadmašuju sve ostale tipove kolektora čak i zimi. Najnovija 4. generacija solarnog vakumskog kolektora maksimalno je učinkovita tijekom cijele godine, ne samo tijekom ljetnih mjeseci. Korištenjem tehnologije suhe grijaćeg spoja unutar vakumske cijevi,  vakumski kolektor osigurava nam korištenje zagrijane tople vode čak i zimi, po oblačnim danima kad su drugi sunčani kolektori neupotrebljivi. Srce svakog solarnog vakumskog kolektora je staklena vakumska cijev. U njoj je namješteno pet osnovnih dijelova kojima je zadaća da apsorbiraju solarno zračenje i pretvaraju ga u toplinu.

  Kondenzator - Na vrhu Heta Pipe cijevi nalazi se kondenzator koji se suhim spojem spaja s toplinskim kolektorom.

  Heat Pipe (toplinska cijev) - Heat Pipe je cijev koja se prostire po cijeloj duljini absorbera. To je toplinski element s visokim stupnjem toplinske vodljivosti 4000 – 8000 više od srebra, kovine koja najbolje prenosi toplinu. Toplina se iz apsorbera prenosi na Heat Pipe u kojem se nalazi specijalan medij koji ima svojstvo da se može konstantno pretvarati iz plinovitog u tekuće stanje i obratno čak i pri nižim temperaturama. Kad se medij zagrije visoka temperatura putuje gore prema kondenzatoru koji zagrijava vodu u toplinskom kolektoru, koji se nalazi na vrhu kolektora i u kojem su uronjene Heat Pipe cijevi.

  Absorber - Izrađen je iz čistog aluminija visoke kvalitete. Namijenjen je upijanju i prijenosu Sunčeve energije. Apsorber je tretiran aluminij-nitridnim selektivnim premazom kako bi se postigla najviša učinkovitost prijenosa topline. Premaz se nanosi pomoću magnetske tehnike raspršivanja. Ovaj posebni optički premaz transformira više od 92% dolaznog zračenje u toplinu.

  Staklena cijev - Izrađena je iz borosilikatnog stakla koji ima veliku otpornost na udarce i tuču. Niska količina željeza omogućava visoki postotak prolaska Sunčevog zračenja kroz staklo.

  Vakuum - Da bi se smanjio gubitak topline konvekcijom, staklene cijevi su evakuirane u vakuumu pod pritiskom
  Apsorber i Heat Pipe cijevi su instalirani u visoko stabilnu borosilikatnu vakuumsku staklenu cijev. To sprječava oštećenje i gubitak topline koji se javlja u konvencionalnim solarnim kolektorima.

  Kako bi se osigurala visoka učinkovitost apsorpcije, a pogotovo za oblačnih dana. Absorber je tretiran aluminij-nitridnim selektivnim premazom.

  Solarni vakumski kolektori apsorbiraju veliki dio Sunčeve energije pri niskom intenzitetu svjetlosti, npr. Kod 200Wm2 kolektori ce lako osigurati 58% učinkovitosti i podignuti temperaturu medija preko 20°C iznad vanjske temperature.

  Solarni vakumski kolektori odlikuju se dugotrajnim zadržavanjem topline. Solarni vakumski kolektori imaju cijevi koje su visokovakumirane te sprječavaju gubitak topline iz cijevi. Emisijski gubici su minimalni. Vakumske cijevi su opremljene toplinskom diodom koja potpuno sprječava povratak topline iz toplinskog kolektora nazad prema apsorberu.

  www.croenergo.eu  Solarni toplinski sustavi
  Solarni sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca, odnosno Sunčevu energiju. Solarni se sustavi za grijanje u najvećem broju slučajeva koriste kao dodatni izvori topline, dok kao osnovni služe plinski, uljni ili električni kotlovi. Njihova je primjena kao osnovni izvori topline za sustave grijanja rijetka i ograničena na područja s dovoljnom količinom Sunčevog zračenja tijekom cijele godine, u kojima su ujedno i klimatski uvjeti povoljniji pa je sezona grijanja kratka. Solarni se sustavi stoga ponajviše koriste za pripremu PTV-a.

  Osnovni dijelovi sustava
  Osnovni dijelovi solarnih sustava su: kolektor, spremnik tople vode s izmjenjivačem topline, solarna stanica s crpkom i regulacijom, razvod s odgovarajućim radnim (solarnim) medijem. Kolektor je osnovni dio svakog solarnog sustava i u njemu dolazi do pretvorbe Sunčeve u toplinsku energiju. Dozračena Sunčeva energija prolazi kroz prozirnu površinu koja propušta zračenje samo u jednom smjeru te se pretvara u toplinu koja se predaje prikladnom prijenosniku topline: solarnom radnom mediju (najčešće smjesi vode i glikola).

  U njihove najvažnije dijelove ubrajaju se: kućište s odgovarajućom toplinskom izolacijom, priključcima, sabirnim vodovima i pričvrsnim elementima, apsorberske plohe koje služe za potpunu apsorpciju toplinskog (IC) dijela Sunčevog zračenja i njegovu pretvorbu u korisnu toplinu, pokrov koji se izrađuje od uobičajenog prozorskog ili vodenog bijelog stakla ili od polimernih materijala ojačanih staklenim vlaknima.

  Dvije osnovne izvedbe kolektora - spremnik tople vode je dio solarnog sustava koji služi za izmjenu topline s ogrjevnim medijem sustava grijanja ili potrošnom toplom vodom te za njihovu pohranu.

  Dvije osnovne izvedbe spremnika - jednostavan - samo za pripremu PTV-a, kombiniran - za sustave grijanja (sastavljen od dva spremnika - jednog u drugom). U oba slučaja, spremnik mora biti dobro izoliran.

  Solarna stanica s crpkom predstavlja središnji dio cijelog solarnog sustava jer omogućava strujanje solarnog medija, dok automatska regulacija vodi računa o sigurnom pogonu cijelog sustava i uskla- đivanju njegovog rada sa sustavom grijanja i pripreme PTV-a, odnosno uvjetima u okolici kao što su promijenjene potrebe za toplinom, iznimno niske ili visoke vanjske temperature koje mogu oštetiti sustav i sl. Treba napomenuti da postoje i izvedbe solarnih sustava koje ne koriste crpku (tzv. termosifonski sustavi), već se u njima strujanje osniva na gravitacijskom djelovanju zbog razlike temperatura, odnosno gustoće solarnog medija.

  Solarni medij je tvar koja struji (cirkulira) kroz sustav, odnosno cijevi razvoda solarnog kruga od kolektora do spremnika u kojemu dolazi do izmjene topline s potrošnom toplom vodom ili ogrjevnim medijem sustava grijanja. Kao solarni medij najčešće služi voda, odnosno njezina smjesa s glikolom ili drugim sredstvima za sprječavanje smrzavanja.

  Osnovne izvedbe solarnih sustava za grijanje
  Solarni sustav s dva spremnika u cijelosti omogućava odvajanje sustava grijanja i pripreme PTV-a, a osnovna mu je prednost gotovo trenutačno postizanje potrebne temperaturne razine, a time i optimalnog rada kolektora. Na žalost, ugradnja dva spremnika povećava troškove, a zahtijeva i dodatni prostor.

  Solarni sustav s kombiniranim spremnikom predstavlja najjednostavnije i cijenovno prihvatljivo rješenje. Kako bi se spriječilo pregrijavanje unutarnjeg spremnika, kod takvih sustava treba ugraditi povratni vod grijanja ponešto iznad donjeg dijela unutarnjeg sustava, odnosno izmjenjivača topline solarnog kruga.

  Solarni sustav s dodatnim izmjenjivačem topline, odnosno s protočnim zagrijačem omogućava zagrijavanje ogrjevnog medija ili potrošne tople vode točno prema potrebi, o čemu se brine dodatna crpka.

  www.croenergo.eu

  Pročitano 2218 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive