Hibrid: sunce, vjetar, vodik
  Nedjelja, 03 Srpanj 2011 00:32

  Hibrid: sunce, vjetar, vodik

  Vipnet i Končar predstavili su prvi od tri hibridna sustava baznih stanica koja se napajaju obnovljivim izvorima energije, te za proizvodnju električne energije, uz sunce i vjetar po prvi puta koriste i gorivne članke. To je prva takva bazna stanica u ovom dijelu Europe, a postavljena je u Slavoniji. Inicijativa za hibridni sustav je Vipnetova, a osnovnu ideju razradili su zajednički Vipnetovi i Končarevi stručnjaci, te je prototip napravljen za nepunih 10 mjeseci. Osim toga, Vipnet je na današnjoj konferenciji za novinare predstavio prvo Izvješće o održivosti za 2009. i 2010. godinu. Uz Mladena Pejkovića, predsjednika Uprave Vipneta, hibridni sustav predstavio je prof. dr. sc. Stjepan Car, predsjednik Uprave Končar - Instituta za elektrotehniku d.d. Odlika hibridnog sustava je raspoloživost energije od 99,9 posto koju je inače vrlo teško postići korištenjem obnovljivih izvora energije, poput sunca i vjetra. Cijeli se sustav sastoji od 3 osnovne komponente, svaka od njih je zaseban proizvod koji se može modularno slagati prema zahtjevima potrošnje, ali i prema klimatskim uvjetima pojedine lokacije. U tri osnovne komponente spadaju fotonaponsko postrojenje, vjetroagregat i energetski učinkovit kontejner za smještaj: akumulatorskih baterija, gorivnih članaka sa spremištem vodika i sustava upravljanja izvorima kao i za smještaj telekomunikacijske opreme. Od samih početaka svog poslovanja, Vipnet razvija ekološki prihvatljive sustave napajanja svoje mreže, što se pokazalo posebno korisnim na udaljenim i nepristupačnim lokacijama. Naime, osim ovog hibridnog sustava, Vipnet u svojoj mreži ima 50 odašiljača i 11 baznih stanica koje rabe sunčevu i energiju vjetra za proizvodnju električne energije kojom se napajaju. Ova eko bazna stanica dokaz je našeg odgovornog poslovanja i brige o okolišu te povjerenja u domaće tvrtke. Hrvatsko gospodarstvo može ponuditi inovativna i napredna rješenja, a ovaj projekt, u potpunosti razvijen i proveden u Hrvatskoj je najbolji dokaz toga. Obnovljivi izvori energije su važna komponenta održivog razvoja i u našoj industriji, a danas predstavljamo pravi primjer energetske učinkovitosti, odnosno rješenje koje ujedno nudi i poslovnu efikasnost - rekao je Mladen Pejković, predsjednik Uprave Vipneta. Izvješće o održivosti donosi poglavlja o aktivnostima u kojima se ogleda odgovornost prema korisnicima, dobavljačima, poslovnim suradnicima, zaposlenicima, zajednici i zaštiti okoliša. U želji da se smanji potrošnja papira i tako aktivno pridonese očuvanju šuma, tvrtka je 2005. uvela sustav ispostave elektroničkih računa zahvaljujući kojima je samo prošle godine ušteđeno čak 31 tona papira, a osim toga internom akcijom recikliran je sav papirnati, plastični i metalni otpad.
  www.nacional.hr
   
   
  Hibridni sustav baznih stanica Vipneta i Končara osvojio je svjetsku nagradu "Global Telecom Business Awards 2012", izvijestili su danas iz Vipneta i Končara dodajući da je dodjela tih nagrada održana sinoć u Londonu.  Inicijativa za hibridni sustav baznih stanica bila je Vipnetova, tehničko rješenje razvijeno je u Končarovom Institutu za elektrotehniku, a jedinstveno je jer se napaja obnovljivim izvorima energije te za proizvodnju električne energije uz sunce i vjetar prvi put koristi i gorive članke. Vipnet je bazne stanice s takvim rješenjem napajanja postavio u Slavoniji, a planira i u drugim hrvatskim regijama.Odlika hibridnog sustava bazne stanice je raspoloživost energije od 99,9 posto koju je inače teško postići korištenjem obnovljivih izvora energije, poput sunca i vjetra.Sustav se sastoji od tri osnovne komponente, svaka od njih je zaseban proizvod koji se može modularno slagati prema zahtjevima potrošnje, ali i prema klimatskim uvjetima pojedine lokacije.Osnovne komponente su fotonaponsko postrojenje, vjetroagregat i energetski učinkovit kontejner za smještaj akumulatorskih baterija, gorivih članaka sa spremištem vodika i sustava upravljanja izvorima kao i za smještaj telekomunikacijske opreme.Proizvod je u potpunosti razvijen i proizveden u Hrvatskoj, a plod je dugogodišnjeg istraživačko-razvojnog rada vrhunskih stručnjaka i znanstvenika.Global Telecoms Business vodeći je svjetski magazin za pružatelje komunikacijskih usluga širom svijeta i namijenjen je višem menadžmentu. [Hina]
  www.croenergo.eu


  Končar i Vipnet razvili rješenje za napajanje baznih stanica pomoću OIE
  Iako su bazne stanice često na krovovima gdje postoji potencijal za iskorištenje solarne energije ili na izoliranim mjestima gdje izvedba priključka na NN mrežu može biti izrazito skupa pojedini operateri se vrlo rijetko odlučuju na iskorištanje obnovljivih izvora energije. ako se većina baznih stanica mobilne telefonije nalazi ili na krovovima u gradovima ili na stupovima koji su ponekad na izoliranim lokacijama gdje je teško osigurati stalno napajanje, rijetko se kada mobilni operateri odlučuju za korištenje obnovljivih izvora energije kao izvora napajanja. Iako često na krovovima postoji velik potencijal za iskorištenje energije Sunca i vjetra upravo u tu svrhu, prevladavajući razlog je potreba za gotovo stopostotnom raspoloživošću sustava napajanja, što u praksi značajno poskupljuje investiciju i za ovakva rješenja se operateri odlučuju samo u iznimnim situacijama kada je bazna stanica mobilne telefonije daleko od najbližeg mogućeg mjesta priključka ili kada je izvedba priključnog voda i samog priključka izrazito skupa. Ipak, čini se da su upravo Vipnet i Končar odlučili stati ovakvoj praksi na kraj razvojem autonomnog sustava napajanja pod nazivom Končar Hybrid Box koji može koristiti obnovljive izvore energije, točnije energiju vjetra i/ili Sunca. Samu inicijativu pokrenuo je Vipnet, a tehničko rješenje je razvijeno u Končaru. Odlika ovog hibridnog sustava je raspoloživost napajanja od 99,9 posto koju je inače vrlo teško postići korištenjem obnovljivih izvora energije. Na njih se može priključiti hibridni solarni fotonaponski sustav s vjetroagregatom ukupne instalirane snage od 0.5 do 10 kW, a osim baterija s ugrađenim spremnikom vodika može koristiti i gorivne ćelije koje se koriste isključivo ako drugi izvori energije nisu dostupni. Upravo za navedeni sustav Končar i Vipnet su u lipnju prošle godine osvojili Global Telecom Business Award 2012. za inovacije u energetici, a u studenom prošle godine su se okitili još jednim priznanjem, nagradom World Communication Award 2012. u kategoriji "The Green Award", dok je Končar Hybrid Box proglašen za najbolji zeleni proizvod u konkurenciji brojnih telekomunikacijskih operatera iz cijelog svijeta.
  Vidi.hr


  Autonomni sustav napajanja predstavlja zaokruženi, cjeloviti sustav koji objedinjuje različite uređaje za proizvodnju električke energije iz obnovljivih izvora (vjetroagregati, fotonaponski članci), pohranu energije u baterijama, spremnik vodika i gorivni svežanj za proizvodnju električke energije iz vodika, zaštitne sustave te sustave mjerenja i upravljanja cjelokupnim autonomnim sustavom. Sustav u sebi posjeduje ugrađenu i komunikaciju prema udaljenom korisniku te uvid u stanje radnih parametara, upozorenja i alarma. Ovisno o energetskim potrebama lokacije, potencijalu sunca i vjetra, autonomni sustav napajanja se konfigurira s potrebnim brojem vjetroagregata, fotonaponskih članaka i usklađenom veličinom spremnika energije. Spremnici energije su baterije i vodik koji služi kao podrška trošilima u slučaju nemogućnosti proizvodnje električke energije iz sunca i vjetra te praznih baterija. Napredni algoritmi sustava upravljanja osiguravaju optimalno iskorištavanje pojedinog obnovljivog izvora ovisno o njegovoj trenutnoj raspoloživosti. Visoka sigurnost sustava osigurana je nizom procedura implementiranih u sustavu upravljanja te tzv. fail-safe konfiguracijom. Autonomni sustav napajanja razvijen je u skladu sa svim relevantnim normama i propisima te se isporučuje sa izjavom o sukladnosti pojedinih komponenti.U sklopu dokumentacije se isporučuju i uputstva za korištenje i održavanje sustava. Integrirana energetska jedinica u sebi objedinjuje priključke za spajanje vanjskih izvor energije, spremnike za pohranu električke energije i energije vodika, gorivini članak, priključke za predaju električne energije, sustave mjerenja, upravljanja i zaštite te komunikaciju prema udaljenom korisniku. Vanjski izvori koji se priključuju na Hybrid Box® su, fotonaponski članci i/ili vjetroagregati. Uređaj pohranjuje proizvedenu električku energiju u akumulatorske baterije koje se nalaze unutar Hybrid Box® -a. Osim baterija, kao spremnik energije, koristi se i vodik. Gorivni svežanj unutar Hybrid Box®-a koristi vodik kao gorivo i proizvodi električku energiju za napajanje trošila ako drugi izvori nisu raspoloživi. Sustav mjerenja, upravljanja i zaštite temelji se na pouzdanom industrijskom kontroleru i realiziran je u fail-safe izvedbi. Regulacija temperature omogućuje pouzdan rad opreme energetske jedinice u Hybrid Box®- svim klimatskim uvjetima Jedna od važnih značajki Končar Hybrid Box®-a jeste prostor za ugradnju telekom opreme unutar same energetske jedinice. Pri tome se ugrađena oprema nalazi u temperaturno kontroliranom okruženju. Osiguran je također prostor za upravljanje avio-signalizacijom te za opremu sustava fizičke zaštite objekta. Standardno se isporučuje energetski razvod na strani tereta i oprema za uvod telekom kabela. Integrirana energetska jedinica izrađena je u skladu s odgovarajućim normama i propisima. Kao tipski proizvod KONČAR Hybrid Box® isporučuje se s priloženom izjavom o sukladnosti.

  Fotonaponski modul KONČAR FN 1.7
  Fotonaponski moduli sastavljeni od fotonaponskih članaka koriste sunce kao obnovljivi izvor za proizvodnju električne energije. Osnovne karakteristike fotonaponskog izvora KONČAR FN 1.7:

  • Obnovljivi izvor energije
  • Tipski proizvod s C i CE znakom
  • Modularno rješenje

  Osnovni element fotonaponskog izvora sastoji se od dva međusobno povezana rešetkasta nosača i fotonaponskih modula snage 1.72 kWp. Povećanje izlazne snage fotonaponskog izvora izvodi se dodavanjem produžnih elemenata. Osnovni i produžni elementi FN izvora izrađeni su od konstrukcijskog čelika zavarivanjem. Elementi konstrukcije međusobno su povezani vijcima. Antikorozivna zaštita je izvedena vrućim cinčanjem minimalne debljine 85 μm što osigurava dugi životni vijek i minimalne troškove održavanja. FN izvor je izrađen u skladu s važećim normama i propisima. Tipski segment FN izvora KONČAR FN 1.7 Podloge za izvedbu temelja FN izvora u formi tipskih betonskih elemenata definirani su za određenu klimatsku zonu (vjetar) i nosivost tla. Dokumentacija temelja dostavlja se na zahtjev.

  Vjetroagregat KONČAR VA1

  Prednosti:
  • Obnovljivi izvor energije
  • Modularno, tipsko rješenje
  • Primjena prilagođena energetskim resursima lokacije

  Vjetroagregat se sastoji od vjetroturbine sa sinkronim generatorom s permanentnim magnetima, samostojećeg stupa i pripadne energetske opreme. Vjetroagregat karakterizira robustnost, pouzdanost i visok stupanj korisnosti. Vjetroagregat se postavlja u područje klasificirano kao vjetrena zona II (brzine vjetra do 30 m/s). Na lokaciju na kojoj će biti postavljen, vjetroagregat se dostavlja montiran (bez lopatica), ožičen i ispitan. Priključno mjesto je osigurano u podnožju stupa. S vjetroagregatom se isporučuje dokumentacija koja uključuje uputstva za korištenje i održavanje te izjava o sukladnosti proizvoda. Podloge za izvedbu temelja vjetroagregata u formi tipskih betonskih elemenata definirane su za određenu zonu vjetra i nosivost tla. Dokumentacija temelja dostavlja se na zahtjev.
   
   
  Rješenje za napajanje telekomunikacijskih baznih stanica
  Za opskrbu električnom energijom telekomunikacijskih baznih stanica, koje su nerijetko na osamljenim mjestima i bez spoja na javnu elektroenergetsku mrežu, sve češći su fotonaponski moduli ili male vjetroturbine, dok za pohranu energije u takvim slučajevima služe baterije, odnosno akumulatori. Ipak, autonomnost takvih sustava mogla bi se znatno povećati dodavanjem gorivnih ćelija. Nekoliko takvih baznih stanica u Hrvatskoj je već u uporabi. U skladu sa svjetskim trendovima, na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu razrađeno je rješenje za proizvodnju vodika pomoću elektrolize vode, koristeći viškove električne energije kada je njezina potrošnja manja od proizvodnje, a baterije (akumulatori) su već pune. Takvo je rješenje vrlo prikladno za opskrbu električnom energijom telekomunikacijskih baznih stanica koje se nalaze na osamljenim mjestima, a nerijetko i bez pristupa na javnu elektroenergetsku mrežu (npr. na otocima, planinskim vrhovima). Osnovni problem koji se pojavljuje pri opskrbi baznih stanica električnom energijom je da se radi o premalom potrošaču za koji je spajanje na elektroenergetsku mrežu preskupo, a ponekad i tehnički neizvedivo. Stoga su se do sada često koristili fotonaponski sustavi s ugrađenim solarnim baterijama za pohranu električne energije kako bi se ona mogla koristiti u noćnim satima, kada FN moduli ne proizvode struju. Kao dodatno rješenje pri tome je moguća i vjetroturbina. No, osnovni problem takvog sustava je što je skup i nepouzdan, a redovito zahtijeva pričuvno ('back-up') rješenje, za što se koriste dizelski agregati. Tada se nameće logično pitanje: zašto se u takvim slučajevima ne bi koristile gorivne ćelije?
   
  1
   
  Opis primijenjene opreme
  Do sada su u Hrvatskoj izvedene tri telekomunikacijske bazne stanice koje za pričuvno napajanje koriste gorivne ćelije pogonjene vodikom. Jedna od njih nalazi se na otoku Pašmanu, a druge dvije (koje je razvio Končar) u kontinentalnom dijelu Hrvatske. U postrojenju na Pašmanu ugrađene su gorivne ćelije kanadskog proizvođača Ballard, dok je opskrba vodikom (za sada) riješena iz spremnika, odnosno cilindričnih čeličnih boca koje se dopremaju s kopna. Ipak, razmatra se i proizvodnja vodika na licu mjesta, pomoću elektrolizatora.
   
  2
   
  Rezultati provedene analize
  Tehnoekonomskom analizom koja je provedena u laboratoriju FESB-a utvrđeni su osnovni parametri sustava koji se sastoji od FN sustava kao osnovnog i gorivnih ćelija kao dodatnog izvora električne energije za napajanje bazne stanice, pri čemu bi se vodik za pogon gorivne ćelije proizvodio u elektrolizatoru. Pri tome je također je utvrđeno u kojim bi slučajevima takvo rješenje bilo ekonomski isplativo. Prikazana rješenja su osobito prikladna za napajanje električnom energijom objekata na udaljenim lokacijama, kao što su upravo telekomunikacijske bazne stanice. Kod takvih rješenja također vrijedi razmotriti i slučaj primjene još neke opreme kao što je, npr. vjetroturbina kao izvor električne energije (za proizvodnju izmjenične struje), ali i pojavu dodatnih opterećenja u slučaju viškova energije. Isto tako, u obzir valja uzeti i potrebe za ventilacijom, odnosno grijanjem i hlađenjem objekta (zbog osjetljive ugrađene elektroničke opreme) te mogućnost bežičnog pristupa prikupljanju podataka i upravljanju sustavom. Također treba još riješiti niz problema, odnosno nepoznanica kao što su održavanje gorivnih ćelija, onemogućavanje smrzavanja opreme, pouzdanost i vrijeme starta te cijene vodika i njegove dostave (do sada se uglavnom uvozio iz Austrije!).
  energetika-net.com
  Pročitano 1679 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive