Mjera 4b1 primjena OIE
  Petak, 30 Lipanj 2017 20:39

  Mjera 4b1 primjena OIE

  Tvrtke koje žele osuvremeniti proizvodnju, a na raspolaganju će im sada biti ozbiljna EU sredstva. Priprema se objava poziva za hrvatske tvornice da prijave projekte za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije (OIE) te ostvare njihovo sufinanciranje bespovratnim sredstvima Unije. Prema planu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE), proizvođači mogu računati na objavu poziva sredinom srpnja. Namijenjen je mikro, malim, srednjim i velikim proizvođačima u privatnom vlasništvu, s rokom za dostavu projektnih prijedloga 4 mjeseca. Ovisno o veličini poduzeća, maksimalni iznos potpore iznosi 45% prihvatljivih troškova projekta za velika poduzeća, 55% za srednja, a 65% za ona mala. Do navedenog prvog natječaja industrijski je sektor imao mogućnost prijave za programe, ali samo one kojima su pristup imale i druge pravne osobe. U MZOE Poslovnom dnevniku ističu da su koristi od provedbe mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE prepoznate u privatnom sektoru i industriji, što pokazuju, kažu, i raniji natječaji kojima su se takvi projekti sufinancirali nacionalnim sredstvima (preko Fonda za zaštitu okoliša). No, kod ovog se ističe još jedna specifičnost i to s ciljem što većeg odaziva i iskorištenja raspoloživih EU sredstava. Kako navode iz Ćorićevog resora, odlučeno je da se u pozivu neće navoditi decidirane mjere, nego će prijavitelj glavnim projektom morati dokazati da će nakon provedenih mjera energija isporučena iz mreže ili iz konvencionalnih izvora energije biti za barem 20% manja nego prije projekta."Sustavom ocjenjivanja se potiče da se u projekt uključi više mjera i obnovljivi izvori energije. Očekujemo, na primjer, da će drvna industrija iskoristiti poziv da subvencionira ugradnju kogeneracijskih postrojenja, da će poduzeća s velikim energetskim zahtjevima subvencioniranje iskoristiti za zamjenu dijelova opreme koji su im troše najviše energije i čine najveći udio u proizvodnoj cijeni proizvoda", pojašnjavaju. Ukupna vrijednost potpora na raspolaganju do kraja 2017. osigurana je u iznosu 114 milijuna kuna. Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu je pola milijuna kuna, dok se pojedinačnom prijavitelju, za jedan ili više projekata, može dodijeliti najviše 20 milijuna kuna. No, kako se plan radi za svaku godinu, doznajemo da će narednih godina ukupna vrijednost potpora za energetsku obnovu tvorničkih hala možda biti i drugačije financijski izražena. Što se potencijala za iskorištavanje ove mogućnosti tiče, potvrđeno nam je da je on velik, no ostaje za vidjeti koliko će stići prijava. Interes tvrtki bez sumnje postoji i mnoge se ozbiljno raspituju za pojedinosti. Inače, tangirane su tvrtke iz gotovo svih proizvodnih grana - od industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijske industrije, industrije stakla, keramike i građevinskog materijala, industrije ekstrakcije rude, do tekstilne, industrije kože i odjeće, papirne industrije i tiska, inženjeringa, industrije drugih metala i druge, izuzev proizvodnje hrane i pića te duhanske industrije. A iz dijela njih se doznaje da direktori čekaju na objavu pozva, pa tako i Spačvin direktor Josip Faletar koji navodi kako tvrtka planira prijaviti nekoliko projekata. "Zanima nas povećanje energetske učinkovitosti kroz obnovu hala u pogonima i fasada, ali i zamjena dotrajalih kotlova i sustava za grijanje kako bi smanjili udio u ukupnoj energetskoj potrošnji", kaže Faletar. Zanimljivost dodatno predstavlja i sve ono što se pokazuje uvidom Ministarstva u potrebe proizvođača za navedenim energetskim unaprjeđenjima radi ušteda, odnosno kakvim se ocjenjuje stanje u kojem se po tom pitanju nalazi hrvatska industrija. Komunicirajući s dionicima iz sektora industrije, odnosno s potencijalnim korisnicima financijskih sredstava iz ovog natječaja, naime, procijenjeno je kako postoje poduzeća koja su i prije poticanja imali u planu osuvremenjivanje proizvodnje, ali te projekte su stavili na čekanje dok ne zatvore financijsku konstrukciju. Takva su poduzeća stoga i ciljana skupina za ovaj javni poziv koji je namijenjen financiranju projekata koji predviđaju mjere za povećanje učinkovitosti korištenja energije omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije, kao i smanjenju udjela fosilnih goriva u ukupnoj potrošnji energije prebacivanjem na OIE. Uključene su i prihvatljive aktivnosti vezane uz pripremu projektno-tehničke dokumentacije, provedbu aktivnosti energetske obnove (energetska učinkovitost u proizvodnim procesima, OIE i energetska obnova zgrada) te upravljanje projektom. Postoji potencijal za velik broj ovih projekata u proizvodnim industrijama, stoga zaključuju u MZOE te navode da industrijski sektor troši oko 15% ukupno potrošene energije u RH, a od toga je samo 3% energije iz OIE, a na primjer 19% su kruta goriva kao ugljen i koks. Samo ti brojevi govore o potencijalima ušteda. Nadalje, ističu i da mali postotak ušteda donosi značajnu korist za okoliš, ali i doprinosi konkurentnosti domaće industrije. Što se tiče novijih istraživanja korištenih od strane ovog resora o tome kolike se financijske uštede mogu postići u proizvodnim industrijama te kakva su kretanja u tom pogledu u EU, tvrde, stvari nisu jednoznačne. Industrijski sektor je vrlo složen te je stoga teško raditi generalne procjene. Istraživanja na tu temu su provođena u EU, ali samo za neke kategorije proizvodnje, primjerice za brodogradilišta ili proizvodnju namještaja. Ovisno o tim podsektorima i potencijali uštede se razlikuju; tako se negdje od jedne mjere može očekivati 50% uštede u odnosu na potrošnju cijelog poduzeća, a u nekom drugom slučaju je teško postići 30% uštede na samo jednom dijelu proizvodnje. Zaključno, Hrvatskoj i Europskoj uniji je bitno da se ukupna potrebna energija na nacionalnoj i europskoj razini što više smanji. Inače, predstojeći poziv planiran je u okviru Specifičnog cilja 4b1 - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim/prerađivačkim industrijama, Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.
  www.energetika-net.com


  NAJAVA: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama (4b1.1); Otvoreni postupak dodjele

  Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
  Država: Hrvatska
  Tema/sektor: Okoliš, Energija, Poduzetništvo, Infrastruktura
  Iznosi sredstava €: 20.266.666
  Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća

  Cilj je doprinos poboljšanju energetske učinkovitosti i uvođenje (prebacivanje na) korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima, posebice u sektoru prerađivačke industrije, poimence; industrija željeza i čelika, obojenih metala, kemijska, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, ekstrakcija rude, tekstilna, industrija kože i odjeće, papirna i tisak, inženjering i industrija drugih metala, osim hrane, pića i duhanske industrije. Specifični cilj je povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama.

  Prihvatljive aktivnosti su razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u malim, srednjim i velikim poduzećima – prerađivačkoj industriji, prijelaz s konvencionalnog na alternativne energije (OIE), kao što su:
  – ugradnja solarnih kolektora, grijaćih pumpi, visoko učinkovite kogeneracije;
  – provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti u prerađivačkoj industriji;
  – “meke mjere” – uvođenje sustavnog gospodarenja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola i analiza potrošnje energije;
  – izrada planova za učinkovitije upravljanje energijom, institucionalne i organizacijske procjene i prijedlog za optimiziranje poslovnih procesa u smislu uštede energije;
  – ulaganja u infrastrukturu poput pametnog mjerenja koje će pridonijeti ostvarenju ciljeva energetske učinkovitosti;
  – promotivne aktivnosti (info štandovi, brošure, reklame, spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.

  Prihvatljivi korisnici su:
  – velika poduzeća – proizvođačka industrija;
  – mala i srednja poduzeća;
  – velika, mala i srednja poduzeća, u prerađivačkoj industriji, posebice uključujući: industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijska, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, ekstrakcija rude, tekstilna, industrija kože i odjeće, papirna i tisak, inženjering i industrija drugih metala te ostala ne navedena prerađivačka industrija, osim hrane, pića i duhanske industrije.

  Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 115.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 500.000,00 HRK, a najviši iznosi 20.000.000,00 HRK.
  Indikativni intenzitet potpore: 40 – 60%
  Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. srpnja 2017.g. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.
  www.eu-projekti.info

  Pročitano 475 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive