Ciljevi energijske djelotvornosti
  Utorak, 05 Srpanj 2011 12:32

  Ciljevi energijske djelotvornosti

  Najjeftinija energija je ona koju ne trošimo. Počelo je odbrojavanje ususret postizanju europskih ciljeva o povećanju energetske učinkovitosti za 20% do 2020. Ako se ništa ne promijeni u narednim godinama, Europa će postići samo polovicu zadanog cilja, a time se ugrožava europska konkurentnost. Radi se o prevelikim troškovima za račun svakog potrošača pojedinačno. Europska komisija će stoga danas predložiti novu liniju mjera za povećanje energetske učinkovitosti kojima bi se popunila praznina i vratilo EU na pravi put. Prijedlog za novu Direktivu donosi nove mjere kojima bi se pojačali napori zemalja članica za učinkovitijem korištenjem energije u svim fazama energetskog lanca - od transformacije energije i njene distribucije do konačne potrošnje.

  "Naš prijedlog cilja na veću učinkovitost pri korištenju energije u svakodnevnom životu te pomoć građanima, tijelima javne vlasti i industriji u svrhu boljeg upravljanja potrošnjom energije, što bi u konačnici trebalo dovesti do manjeg računa za energiju". Prijedlogom se stvara i značajan potencijal za otvaranje novih radnih mjesta širom EU", izjavio je Günther Oettinger, europski povjerenik za energiju.

  Ukratko, Komisija predlaže jednostavne, ali ambiciozne mjere:

  01. Zakonsku obvezu o uspostavi shema za uštedu energije u svim zemljama članicama: energetski distributeri ili tvrtke za maloprodaju energije biti će dužne količinski uštedjeti 1,5% prodaje kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti kao što su poboljšanje učinkovitosti sustava grijanja, instalacija dvostruko ostakljenog stakla i izolacijskih krovova među krajnjim potrošačima energije. Alternativno, zemlje članice imaju mogućnost predlaganja drugih mehanizama uštede energije kao što su financiranje programa ili dobrovoljnih sporazuma koji će dovesti do istih rezultata, ali se ne temelje na obvezama energetskih tvrtki.

  02. Javni sektor morati će voditi primjerom: javna tijela će trebati potaknuti ostatak tržišta na kupovinu energetski učinkovitih proizvoda i usluga kroz postavljanje zakonskih obveza za kupovinu energetskih učinkovitih građevina, proizvoda i usluga. Osim toga, javna tijela morati će dodatno postupno smanjivati potrošnju energije u vlastitim prostorijama kroz provođenje uzastopne godišnje renovacije koja bi obuhvaćala najmanje 3% ukupne površine građevine.

  03. Glavne mjere uštede energije za potrošače su: jednostavan i besplatan pristup podacima u stvarnom vremenu te povijesnim podacima o potrošnji energije kroz točnija pojedinačna mjerenja kojima će se potrošači osnažiti na bolje upravljanje potrošnjom energije. Naplata će se trebati temeljiti na stvarnoj potrošnji u skladu sa podacima očitanim za vrijeme mjerenja.

  04. Industrija: Poticaji za mala i srednja poduzeća koja namjeravaju provesti energetske preglede i širiti načela dobre prakse. Velike tvrtke će morati napraviti revizije potrošnje energije kako bi mogle identificirati potencijale za smanjenje potrošnje energije.

  05. Učinkovitost u proizvodnji energije: praćenje razina učinkovitosti novih kapaciteta za proizvodnju energije, uspostava nacionalnih planova grijanja i hlađenja na osnovu zdravog planiranja učinkovite infrastrukture za grijanje i hlađenje, uključujući i povrat otpadne topline.

  06. Prijenos i distribucija električne energije: postizanje učinkovitosti kroz osiguravanje da nacionalna energetska regulatorna tijela uzmu u obzir kriterije energetske učinkovitosti prilikom donošenja odluka, a osobito prilikom odobravanja mrežnih tarifa.

  Pozadina - Prijedlog Komisije slijedi najnovije pozive na djelovanje Europskog vijeća (4. veljače 2011.), Energetskog vijeća (10. lipnja 2011.) i Europskog parlamenta s ciljem postizanja ciljeva smanjenja predviđene potrošnje energije EU u 2020. za 20%. Najnovije procjene Komisije, uzimajući u obzir nacionalne ciljeve energetske učinkovitosti za 2020. koje su si zemlje članice same postavile u kontekstu strategije Europe 2020, pokazuju da je EU još uvijek prilično daleko od ostvarivanja zadanog cilja.

  Kako bi dorasla izazovu, Komisija je prvo 8. ožujka 2011. predstavila novi Plan energetske učinkovitosti kojim se predlaže niz mjera energetske učinkovitosti koje bi se trebale provoditi u svim gospodarskim sektorima kako bi se postigle daljnje uštede energije. Ovaj plan su pozdravili Energetsko vijeće i Europski parlament.

  Danas Komisija predstavlja zakonodavni prijedlog Direktive o energetskoj učinkovitosti koji se pretvara u obvezujuće mjere niza ključnih aktivnosti koje su predložene u Planu energetske učinkovitosti. Direktiva se bazira na postojećim Direktivama za kogeneraciju i energetske usluge te ih spaja u jedan sveobuhvatan pravni instrument koji se bavi energetskom učinkovitošću u opskrbi energijom i finalnom potrošnjom energije.

  Direktiva također predviđa da će Komisija 2014. provesti procjenu napretka prema EU ciljevima za 2020. te će ukoliko bude potrebno iznijeti daljnji zakonodavni prijedlog za postavljanje obveznih nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti.
  www.croenergo.eu
  Pročitano 1351 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive