Nedjelja, 30 Prosinac 2012 19:41

  RH nacionalni akcijski plan 2016.

  Sukladno europskoj Direktivi 2006/32/EC o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama (ESD) izrađen je i usvojen Nacionalni program energetske učinkovitosti za razdoblje 2008.-2016. U njemu su propisani ciljevi energetskih ušteda i podloga je za izradu trogodišnjih nacionalnih planova. U svakom akcijskom planu se analiziraju učinci i po potrebi revidiraju aktualne mjere te utvrđuju nove sektorske mjere kako bi se osiguralo ostvarenje cilja u 2016. godini. Ovo je zadani format od strane…
  Ponedjeljak, 24 Prosinac 2012 16:39

  Koncept plave ekonomije

  Danas je u svijetu veliki hit pričati o zelenom razvoju, zelenoj ekonomiji, zelenom rastu kao sinonimima tranzicije prema održivosti. I to je jedan od pravaca razvoja koji je često promoviran i naglašavan kao poželjan i nužan. Međutim, makar je zelena ekonomija zamišljena kao rješenje svih onih problema koje je kroz stoljeće prouzrokovala i stvorila ovisnost o fosilnim gorivima, ona ponekad ne ispunjava svoju krajnju svrhu jer koristi ekonomske i poslovne…
  Subota, 22 Rujan 2012 06:35

  ESCO model - CEI upravljanje projektima

  Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija nedavno je započeo sa provođenjem javnih nadmetanja u sklopu programa poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada javnog sektora. Josip Borak, član Upravnog odbora Centra i voditeljem Sektora za javno-privatno partnerstvo.  Donosimo detaljnije objašnjennje parametara prijave, novi modaliteti natječaja te niz drugih korisnih informacija za sve poduzetnike koji žele sudjelovati u izradi projekata i prijavi na raspisane javne natječaje. Hrvatska zbog loše energetske učinkovitosti zgrada…
  Nedjelja, 17 Lipanj 2012 14:52

  Ekonomija održivog razvoja

  Koncept održivosti veliki je izazov za moderni dizajn, kaže Chris Sherwin, novi čelnik Odjela za održivi dizajn u dizajnerskoj agenciji Seymour Powell, poznatoj po raznim inovacijama i ekološkoj osviještenosti. Sherwin zajedno s drugim dizajnerima aktivno sudjeluje u izgradnji strategija oko koncepta održivosti. Sherwin naglašava kako je ovo „apsolutan imperativ", pogotovo kada se uzme u obzir činjenica da je otprilike 80% efekata koje će većina novih produkata imati na okoliš odlučeno…
  Nedjelja, 05 Veljača 2012 10:07

  ESCO model za Republiku Hrvatsku

  Najavljuje se da će EBRD (Europska Banka za obnovu i razvoj) dati Republici Hrvatskoj kredit u iznosu od 8 milijardi eura te da će se dobivena sredstva utrošiti u projekte kojima bi se trebao zaustaviti gospodarski pad i pokreniti rast, projekte kojima bi se povećala državna potrošnja kroz ciljane kvalitetne projekte.  Područja novih investicija bi obuhvatila četiri osnovna područja: energetiku, željeznice, turizam i zaštitu okoliša. Za energetičare su zanimljive nove investicije…
  Četvrtak, 12 Siječanj 2012 23:46

  Energetski neovisne zajednice

  Krajnji cilj svih nastojanja u primjeni obnovljivih izvora energije je energetska neovisnost pojedine građevine, lokalne zajednice te ukupnog društva. Predviđa se da bi se do 2100. godine ostvarila ukupna energetska neovisnost cijele Europe te bi sva potrebna energija bila obnovljiva. Energija bi se dobivala iz direktno dozračene Sunčeve energije te akumulirane Sunčeve energije u okolišu: zemlji, vodama, zraku te biomasi. Udio u energetskoj bilanci bi pronašla dubinska geotermalna energija te…

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive