Vaillant FCHA - gorivni članak
  Subota, 28 Srpanj 2012 19:34

  Vaillant FCHA - gorivni članak

  U vremenu u kojem živimo planet Zemlja se veoma brzo zagrijava i uslijed toga dolazi do sve opasnijih promjena u klimatskim uvjetima. Svako iskorištenje energije uzrokuje stvaranje ispušnih plinova - CO2, SO2, NOx. Nova inovativna rješenja su prijeko potrebna, a odgovor je tehnika gorivnih ćelija. Primjenom gorivih ćelija emisija štetnih plinova smanjuje za 50 %, a potreba za korištenjem primarne energije za oko 25 % u odnosu na današnje tehnike zagrijavanja strujom i plinom koje se koriste u većini domaćinstava. Tehnologija gorivne ćelije priključuje se na mrežu zemnog plina i postaje izvor energije koji čuva okoliš. Reformer u kotlu s gorivnom ćelijom pretvara zemni plin u vodik koji, zajedno s kisikom, u nizu gorivnih ćelija (stack) u procesu "hladnog sagorjevanja" stvara paru. Pritom gorivne ćelije stvaraju struju i toplinu. U sklopu projekta "Virtualna centrala s gorivnim ćelijama", u studenome 2005. godine, generirano je 1.000.000 kWh električne energije. Kako bismo vam približili tu brojku, dovoljno je reći da ona omogućuje opskrbu oko 300 kućanstava energijom tijekom cijele jedne godine. Osim toga zanimljiva je i činjenica da je Vaillant GmbH prva kompanija u Europi koja je uspjela ostavriti tu impresivnu brojku. Kotao s gorivnom ćelijom uspješno povezuje ekološke i ekonomske prednosti. Upotreba gorivnih ćelija efektivno smanjuje emisiju plinova koji uzrokuju efekt staklenika, a emisija CO2 smanjuje se za 25-50%. Nema emisije dušik-oksida, uglik-monoksida ili ugljikovodika. Visoki stupanj djelovanja te povezivanje električne energije i topline učinkovitije koriste plin kao izvor energije i na taj način pridonose mogućnosti duljeg korištenja fosilnih izvora primarne energije. Decentraliziranom proizvodnjom električne energije izbjegavaju se gubici u mreži i rasterećuje se proizvodnja električne energije iz nuklearnih elektrana i elektrana na fosilna goriva. Princip funkcioniranja gorivne ćelije poznat je već dugo vremena. Fizičar William Robert Grove već je 1840. godine konstruirao prvu gorivnu ćeliju i prepoznao značaj vlastitog izuma za buduću, jeftinu proizvodnju električne energije. U to vrijeme još se nisu mogli riješiti tehnički problemi materijala pa tako nitko nije na tu genijalnu ideju dugo vremena obraćao pažnju. Bila je potisnuta razvojem izuma poput parnog stroja, motora s unutrašnjim sagorijevanjem i raznih turbina i generatora. Za zemaljske potrebe nije postojala stvarna potreba za gorivnim ćelijama. Alternativa je bilo dovoljno. 50-ih godina 20-og stoljeća su prvenstveno Rusi i Amerikanci iznova otkrili taj princip, te su intenzivno radili na njegovoj realizaciji u svrhu postizanja sigurne i lagane proizvodnje električne energije u njihovim svemirskim letjelicama. To je dovelo do odlučujućeg razvoja materijala. Međutim, troškovi takvih sustava bili su pretjerano visoki. Do primjene je, osim u svemirskim letovima, došlo još i u područjima istraživanja i obrambene tehnike, kao što je npr. nečujan pogon podmornica. Krajem 80-ih godina, a prije svega u posljednjih 10 godina, svjedoci smo prave euforije koja vlada oko gorivnih ćelija. Širom svijeta istraživački instituti i industrija intenzivno su se posvetili toj temi i investirali nemjerljivu količinu sredstava u istraživanje i razvoj sustava gorivnih ćelija. Uz auto industriju, počinju se provoditi istraživanja i u industriji grijanja. I na kraju, Vaillant je počeo je sprovoditi san o grijanju na gorivne ćelije u stvarnost...Sastavni dijelovi sustava su: Reformer u kojem uz dodatak vodene pare dolazi do razgradnje prirodnog plina na H2 i CO2. Preostale količine CO u konverteru oksidiraju u CO2. Niz gorivnih ćelija u kojima vodik reagira sa zrakom iz okoline pretvarajući se u vodu, pri čemu nastaju električna energija i toplina. Izmjenjivač koji pretvara istosmjernu električnu energiju gorivnih ćelija u izmjeničnu. Izmjenjivač topline koji oduzima toplinu plinovima iz gorivne ćelije i odvodi je u ogrjevni krug. Dodatni plamenik koji se u trenucima vršne potrebe za toplinom brine za dodatnu toplinu. Gorivna ćelija sastoji se od:katode (katodne ploče), elektrolita (npr. folije od polimera) i anode (anodne ploče). Između njih se nalazi interkonektor koji služi za skupljanje el.energije i u pravilu kao strukturni element. Zrak i vodik dovode se unakrsnim strujanjem. U praktičnoj primjeni pojedinačna goriva ćelija postiže napon od otprilike 0,7 V. Spajanjem u seriju, odnosno njihovim nizanjem postižu se veći naponi.
  www.vaillant.hr

  2 
  3
  4 
  5 
  Pročitano 1304 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive