A-polje torzijskih valova
  Ponedjeljak, 20 Svi 2019 19:00

  A-polje torzijskih valova

  Kroz kvantno energetsko polje sve stvari u ovom i svim ostalim univerzumima su povezane. Svaki životni oblik, svi događaji i sva evolucija, u cijelosti. Temeljna ideja kvantne fizike nas uči da smo mi jedno sa svemirom i da smo zajedno povezani misterioznom energijom zvanom Polje Energije Nulte Točke. Energija Nulte Točke je more virtualnih čestica koje leže ispod svake točke u Svemiru. Ako bismo zamrznuli ove čestice koliko god je moguće i približili se apsolutnoj nuli, prema postulatima Newtonove znanosti, u njima ne bismo našli energiju. Umjesto toga, na zaprepaštenje znanstvenika, na ovoj Nultoj Točci i dalje ostaje ogromna količina energije. Neki znanstvenici su upravo ovu energiju nazvali Božjim umom. Još 1916. Einstein, Stern i Nerns su tvrdili da je Svemir prožet energijom nulte točke. Moderno uvjerenje je da je riječ o energiji kvantnog vakuma gravitacionog polja. To je more mikroskopskih vibracija u prostoru između tvari. Kada se zbroje svi pokreti tj. valovi svih čestica u prostoru, dobije se neiscrpni izvor energije.

  Iluzija materije
  Iz toga proizilazi da je sama materija čista iluzija s obzirom da je ona skup subatomskih čestica u stalnom pokretu u tom polju energije. I sve čestice su na taj način povezane tako da se gubi pojam vremena i prostora, egzistira informacija koja se prenosi. Kada govorimo o fotonima, mi govorimo o svijetlu i informacijama. Polje, koje se sastoji od elektromagnetskih valova ima svoju podlogu u skalarnim valovima koji proizilaze iz kretanja subatomskih čestica koji putuju mnogo brže nego svjetlosni valovi. To je u biti holografski model sveukupne egzistencije u svim vremenima, prošlosti, budućnosti i sadašnjosti. Što proizilazi da je sve SADA.

  Torzijsko polje
  Torzijski valovi su vrlo neobični valovi zato što se nikada ne troše, što se šire do najudaljenijih kutova svemira bez gubitka snage i s tog aspekta žive vječno. Torzijski valovi na svom putovanju kroz fizikalni vakum ne nailaze na bilo kakav otpor, pa stoga zadržavaju svoju energiju. Putujući Svemirom interferiraju s drugim torzijskim valovima. Tijekom vremena pletu tapiseriju povijesti svih događaja, ikada nastalih u Svemiru od kretanja najmanjih subatomskih čestica do kretanja planeta i ekspanzije galaksija. Upamtite kako torzijske valove generiraju mnogi fenomeni, kao što su vibracije ili izmještanje materije, elektromagnetska energija i vlastite svjesne misli, na primjer. Torzijska poja su stoga informacijska polja jer imaju ukodirano sve što je ikada ostavilo svoje tragove u formi torzijskih valova u ovom svemiru. To se spušta sve do zapisivanja svake male misli koja je ikada promišljana i svakog malog pokreta koji je ikada napravljen. Mustre interferencija torzijskih valova formiraju ogroman hologram koji prožima cijeli Svemir. Kao što valovi mora formiraju mustre interferencije, što u teoriji omogućava dekodiranje kretanja brodova, koji su tu površinu pokretali, tako nam i torzijski valovi teorijski dozvoljavaju dekodiranje povijesti našeg Svemira. Jedina je razlika izmedu valova mora i torzijskih valova u tomu što morski valovi gube svoju energiju razbijanjem o obale. Superpozicija torzijskih valova i njihov memorijski kapacitet je međutim beskrajan i vječit. Torzijski valovi dozvoljavaju transfer informacija preko Svemira, jer povezuju svaki atom sa svakim drugim atomom ma gdje bio, pa kako torzijski valovi putuju superluminalnim brzinama, oni bi mogli biti objašnjenje ne-lokalnih učinaka, koje je predvidjela teorija i koji su empirijski otkriveni u kvantnoj fizici.

  Informacijsko A-polje
  Informacijsko polje koje kreiraju torzijski valovi omogućava koherentnost cjeline Svemira, povezujući svaki mali atom sa svom drugom materijom u Svemiru, informirajući ju o svojoj lokaciji i aktivnostima. U stvari znanstvenici otkrivaju vrlo visoka stanja koherencije u našem fizikalnom Svemiru, koja se ne mogu lagano objasniti, ukoliko je Svemir grupa pojedinačnih odvojenih dijelova atoma, molekula, planeta i zvijezda, koje održavaju kontakt samo razdvojenim silama kao što je gravitacija koja djeluje na njih. Kvantno isprepletene čestice drže svoj koherentni odnos vječito i ne smeta ih bilo koja međusobna udaljenost, od nekoliko milimetara ili udaljenost galaksija. Takvo se koherentno odnošenje može jedino objasniti, ako neko nevidljivo polje prožima Svemir i time ih međusobno povezuje. Gore opisano informacijsko polje je profesor Emeritus Ervin Laszlo nazvao A-poljem. Laszlo je u zadnja četiri desetljeća razvio integralnu teoriju svega; umjesto specijalirizanja u jednom posebnom području, Laszlo je studirao mnoga područja znanosti i na kraju razvio integralnu teoriju sustava. Prema Laszlou A-polje je u Svemiru osnovnije od energije i materije. To je primordijalno informacijsko polje koje je temelj naše svemirske međusobne povezanosti svega sa svačim, čineći naše stajalište o razdvojenim entitetim u Svemiru beskorisnim. U njegovoj teoriji sustava uopće nema odvojenih entiteta; ‘odvojeni’ entiteti koje mi promatramo u Svemiru su svi implantirani u beskrajnu isprepletenu mrežu veza. A-polje torzijskih valova bi moglo biti novina za znanost, no njegova je egzistencija bila poznata tisućama godina na Istoku. Jedina je nova stvar u vezi s tim poljem, to što ga je ponovno otkrila Zapadna znanost.

  Akasha polje
  Istočnjačka duhovna tradicija je nazivala to polje Akasha poljem. Akasha je sanskrit riječ sa značenjem radijacije ili sjajenja; ona je sinonim za eter. Akasha je maternica kreacije i rađanja svih fizikalnih aspekata koji se mogu percipirati osjetilima prema istočnim tradicijama. U pradavnoj istočnjačkoj duhovnosti, povijest je napisana unutar Akasha polja pod nazivom Akashic (akašička) kronika, knjiga života, koja zapisuje sve što se ikada dogodilo ili ce se dogoditi u Svemiru. Akašička kronika ili zapisi sadrže priču svake duše koja je ikada živjela na ovom planetu. Akašički zapisi su holografska torzijska polja pojedinaca utjelovljena u veći hologram grupa ljudi kao što su nacije. Hologram nacija se isprepleće s hologramom čovječanstva Zemlje i sliči onom što je Carl Jung nazvao kolektivnim umom čovjeka.“- kaže Velimir G.. Američki biolog Rupert Sheldrake je razvio teoriju morfičkih polja koja govori kako je svijest povezana sa nevidljivim kolektivnim poljem kojem je dao naziv morfičko polje. Po toj teoriji svaki pojedini član skupine daje doprinos kolektivnom morfičkom polju, Coys je to isto polje zvao kolektivno nesvjesno. Kako postoji bezbroj morfičkih polja, svi životni oblici predstavljaju po jednu osobenu morfogenešku strukturu, sva ona ulaze u kolektivno morfičko polje. Tako i čovjek u svojoj ukupnoj cjelini ulazi u interakciju sa drugim poljima u kojima se razvija na svoj osoben način, konstantno aktivno sudjelujući u njegovom stvaranju, proširivanju i interakcijama.
  www.song-of-silence.com
  Pročitano 226 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive