Mjerenje energije piramida
  Četvrtak, 02 Kolovoz 2018 10:12

  Mjerenje energije piramida

  Prilikom pomračenja Mjeseca 27. srpnja 2018. ekipa Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca' izvršila je mjerenja na vrhu Bosanske piramide Sunca. Ekipu je predvodio dipl.ing. Goran Marjanović iz Beograda. Ovaj astronomski fenomen bio je poseban jer je riječ o totalnom pomračenju Mjeseca, najintenzivnijem u ovom stoljeću. Osim toga, planeta Mars je 'prišla' najbliže planeti Zemlji u proteklih 15 godina. Ovo poravnanje Sunce-Zemlja-Mjesec-Mars je bila prilika da se vidi utjecaj na rad energetskog stroja - Bosanske piramide Sunca. Izvršena su mjerenja prije eklipse, za vrijeme i uspoređeni su rezultati s nedavnim mjerenjima u svibnju 2018.Rezultati su znanstveno značajni skoro senzacionalni. Planetarna konfiguracija je utjecala na rad piramidalnog uređaja i to osobito u najvažnijem spektru - elektro zrake, koji prolaze kroz vrh piramide. Postali su dvostruko snažniji.

  Magnetotelurska istraživanja, srpanj 2018,
  misija: Mjesečeva eklipsa, “Piramida Sunca”, Visoko, BiH,

  Mjerna oprema:
  Teslametar TM 40 [H50Hz, nT] Trifield metar, 100XE [H, mG; E, V/m]
  Digitalni multimetar Mastech MS8229 [T, oC; Hum, %; Noi, dBrel]
  VF-Širokopojasni pojačivač, spec.konstr. mala težina, AskaAudio Beograd, “E”- sonda: štap antena, l = 30 cm; “H”- sonda: otvorena zavojnica; “EM” – sonda: zatvorena zavojnica; “Z”-zvučni senzor: “Knowles” Piezo Ceramic ST Microphone (BL series)
  PC osciloscop OWON, VDS1022
  Notebook MSI, Quad Core, Win 8.1
  S-metar, Bedini verzija Dea/Faretto detectora, IB Mraz, [Sc, Ampl., % otklona]
  Experimentalni merač životne energije, Heliognosis model LM3, [Or, Opseg, Fino, Grubo, % otklon]

  Napomena 1: EM spektri lagano variraju, signali su blago promjenjive amplitude i frekvencije. Signali koji potječu od mjerne opreme i uređaja korištenih tijekom mjerenja su registrirali prije mjerenja na radnim točkama. VRMS vrijednosti registrirane opremom 5 i 6 treba smatrati značajnim obzirom da je tijekom mjerenja korištena oprema 4. U slučaju potrebe registrirane vrijednosti mogu se izraziti i kao apsolutne.

  Mjerna Metoda:
  Magneto Telurska (MT) i Audio Magneto Telurska (AMT) metoda [1] kombinirana sa mjerenjima nekonvencionalnih energetskih fenomena [Mer. Opr. 7,8]. MT metodama snimaju se električna i magnetna polja u opsegu niskih i veoma niskih frekvencija (Infra zvuk-Audio-Ultra zvuk). Izvori MT i AMT signala mogu biti umjetni ili prirodni. Solarna energija (Sunčev vjetar) i munje (grom) izazivaju prirodne varijacije u zemljinom magnetnom polju, koje izazivaju električne struje (poznate kao telurske struje) ispod zemljine površine. Telurske (zemaljske) struje nastaju iz prirodnih i vještačkih izvora, uključujući i kretanje magme u zemljinoj unutrašnjosti i djelovanje električne mreže i električnih uređaja. U kombinaciji, ove pojave stvaraju jak AMT/MT izvor signala u ULF / LF frekventnom spektru. Magnetna polja u frekventnom opsegu od 1 Hz do približno 20 kHz su dio AMT opsega. Ovaj frekventni opseg omogućuje penetraciju do dubine od nekoliko metara do nekoliko kilometara ispod zemljine površine. Zbog prirode Magneto Telurskih izvora , valovi obično variraju u veličini amplitude. Zbog toga i niskog intenziteta signala potrebno je duže vrijeme snimanja da bi se dobili upotrebljivi podatci. Mjerenja sa različitih lokacija, iz više smjerova, mogu jasno ukazati na različit odnos električnog magnetnog polja i njihovih međusobnih faza. Fazni pomak uzrokovan različitim brzinama propagacije, ukazuje na podzemna područja različite mehaničke, magnetne i elekrične provodljivosti, odnosno njenu anizotropiju i zapravo njenu strukturu! Mjerenje u slobodnom prostoru omogućuje uvid u zapreminsku strukturu polja koja je posebno interesantna za lokacije na kojima su prethodno detektirani energetski fenomeni na tlu.

  Mjerne veličine:
  Tijekom naših istraživanja vrše se snimanja elektromagnetnih i mehaničkih energetskih spektara u širokom frekventnom opsegu od ekstremno niskih do srednjih frekvencije (25 mHz - 50 kHz ) za električne i / ili magnetne fenomene. Mjerenje mehaničkih vibracija obuhvaća područje od infrazvuka, audio i ultrazvučnog domena. Za ova mjerenja koristili smo konvencionalne uređaje navedene pod brojem 1. do 6. na listi mjerne opreme. Pored ovih mjerenja vršena je i detekcija prisutnosti skalarnog polja "S-metrom" (MerOpr. 7). Istraživanja nekonvencionalnih energetskih polja, kao što je to npr. "Orgonska energija", vršena su posebnim uređajem za mjerenje alternativnih energetskih fenomena (MerOpr. 8) koji je namijenjen za znanstvena istraživanja životnih procesa. Osim toga, na svakoj mjernoj lokaciji mjereni su kontrolni parametri: a) prisutnost i intenzitet "EM smoga" uzrokovanog elektro-energetskom mrežom (50 Hz); snaga dinamičkih magnetnih (b), dinamičkih električnih (c) polja i snage radio valova (d); temperatura (e), vlažnost (F) i nivo buke (G). Kompletna dokumentacija sa svim snimcima mjerenja se čuva u bazi podataka , a u ovom radu prestavljeni su samo najzanimljiviji nalazi kao ilustracija donjetih zaključaka.

  Mjerenja:
  Mjerenje1, Lokacija 1: “Piramida Sunca”, 27.07.2018, 17.04 h.
  Izmjerene vrijednosti:
  H50Hz = 5 nT, H = 0.7 mG, E = 10 V/m, T = 22 oC, Hum = 55 %, Noi = - 15 dBrel, Sc = 10,100; Or = 100,3,8.1,100+
  Mjerenje 2, Lokacija 1: “Piramida Sunca”, 27.07.2018, 21.15 h (Mjesečeva eklipsa).
  Izmjerene vrednosti:
  H50Hz = 4 nT, H = 0.6 mG, E = 20 V/m, T = 16 oC, Hum = 60 %, Noi = 0 dBrel, Sc = 0,100; Or = 100,3,8.1,100+
  Napomena 1: Na lokaciji je prisutno desetak ljudi. Tijekom mjerenja zamoljeni su za tišinu. Tijekom drugog mjerenja na lokaciji se čula muzika (Noi = 0 dBrel) iz grada Visoko.

  Analiza izvršenih mjerenja:
  Na snimcima mjerenja, crvenom bojom su prikazani amplitudni a zelenom frekventni spektri u VLF/LF opsegu [6.25 kHz/div]: od 500 Hz do 60 kHz ili ULF opsegu [1.25Hz/div]: 0.1 Hz do 12 Hz.
  Na slici 1 je prikazan snimak mjerenja Električnog polja na Piramidi Sunca u ULF opsegu oko 4 sata prije početka totalnog pomračenja Mjeseca. Sa slike je Vidljivo prisustvo uobičajenih signala iz domena Schumanovog spektra. Slika 2 prikazuje spektar električnog polja u VLF/LF opsegu, prije pomračenja, na kojem se vidi prisustvo signala uočenih i prilikom prethodnih mjerenja (vidi [2] npr.).
  Slika 3 je snimak spektra električnog polja u VLF/LF opsegu tijekom pomračenja, na kojem se vidi prisustvo daleko većeg broja „E“ signala i gotovo dvostruko „jače“ „E“ polje (886 mV / 1.6V = 1.8) sa izraženijim signalom 28.8 kHz. Tome u prilog govori i mjerenje opremom [2] koje pokazuje da je dinamičko električno polje bilo dvostruko jače za vrijeme pomračenja Mjeseca („E“ = 10 V/m prije i 20 V/m za vrijeme pomračenja). Signal 51.2 kHz potiče od opreme.
  Na slici 4 je prikazan snimak spektra magnetnog polja u ULF opsegu, veoma sličan snimku spektra električnog polja (sl.1), što također odgovara opsegu Schumanovog spektra. Činjenica da se signali istog frekeventnog opsega javljaju i kao električne („E“) i kao magnetne („H“) komponente ukazuje na njihovu „Hercijansku“ formu, tj. konvencionalnu elektromagnetnu prirodu. Slike 5 i 6 prikazuju snimak „H“ signala u VLF/LF domenu prije i za vrijeme pomračenja. Spektri su slični osim u dijelu frekventnog opsega za koji je Piramida Sunca „rezonantna“, što potvrđuje njene osobine „energetskog stroja“ i što je ilustrirano pojavom harmonika 31.5 kHz i 35.6 kHz kojih u „E“ formi nema!
  Slika 7 prikazjue spektar elektromagnetnih signala („EM“) u ULF opsegu koji po vrijednostima i formi odgovara Schumanovom spektru.
  Slika 8 i 9 su snimci „EM“ spektra u VLF/LF opsegu prije i poslije pomračenja. Spektri su gotovo identični što znači da u toj, konvencionalnoj, energetskoj formi nije došlo ni do kakve promjene. Ipak, „strukturni mehanizam“ Piramide Sunca kao energetskog stroja ili „rezonatora“ i ovdje ukazuje na promjenu „jačine“ energetskih tokova koja je tijekom pomračenja povećana za (806mV/475mV=1.7) oko 1.7 puta.
  Slike 10 i 11 su snimci mehaničkih vibracija u domenu infrazvuka (0.1 Hz do 12 Hz) i pokazuju također povećanu aktivnost tijekom pomračenja Mjeseca (09.15 h), u opsegu 2,8 – 5 Hz, kao i povećan srednji nivo signala za oko 2 puta (93mV/48mV=1.93).
  Slike 12 i 13 su snimci mehaničkih vibracija u domenu zvuka i ultrazvuka (500 Hz do 60 kHz), prije i tijekom pomračenja Mjeseca. Jasno se vidi sasvim drugačiji oblik signala i struktura frekventnog spektra tijekom pomračenja. Posebno je naglašeno prisustvo signala u „čujnom opsegu“ pa je vrlo vjerojatno da oni potiču iz grada Visoko gdje je u večernjim satima organiziran „vašar“ tako da se čak i na vrhu Piramide Sunca mogla čuti muzika, tiho ali primetno (Noi = - 15 dBrel prije pomračenja, Noi = 0 dBrel poslije pomračenja). Stoga, ova mjerenja, kao ni mjerenja prikazana na snimcima 10 i 11, ne možemo smatrati relevantnim za utjecaj kosmičko-astronomskih mehanizama.

  Zaključak:
  Mjerenja tijekom Mjesečeve eklipse prije početka pomračenja Mjeseca izvršena 27.07.2018. godine u 17.04 h i tijekom pomračenja u 21.15 h, nedvosmisleno ukazuju na utjecaj Piramide Sunca, vjerovatno i kompletne „postavke“ APBPS, na prostorne energetske tokove i vezu sa kosmičko-astronomskim mehanizmima. Različitosti rezultata mjerenja prije i poslije pomračenja Mjeseca, ali i u odnosu na ranije vršena mjerenja na istoj lokaciji (npr.[2]) tijekom različitih perioda dana, sigurno je doprinjelo to što se Mars u vrijeme mjerenja nalazio na najmanjoj udaljenosti od Zemlje od 2003. godine, zbog čega je djelovao veći i svetliji nego inače i nalazio se u približno istoj liniji Sunce-Zemlja-Mjesec, zbog čega se mogao vidjeti i golim okom nešto niže, desno od pozicije Mjeseca. Ova “Prostorno-vremenska ekskluzivnost” – blizina Marsa i “poravnanje” Sunca, Zemlje, Mjeseca i Marsa sigurno je imalo utjecaja na suptino-energetske kozmičke tokove što je i potvrđeno našim mjerenjima i iskazano pojačanim nivoom signala i bogatijom strukturom odgovarajućih frekventnih spektara. Minorna kvalitativna promjena u domenu konvencionalnih elektromagnetnih valova i mnogo uočljivija promjena u području longitudinalnih (skalarnih) elektrodinamičkih vibracija ukazuje na znatno veću INTERAKTIVNOST “Piramide Sunca” sa suptilno energetskim formama nego sa konvencionalnim EM energetskim fenomenima, a time i na punu opravdanost ideje o tome da su objekti APBPS, posebno Piramida Sunca, energetski “isprepleteni” sa materijalnom strukturom svog oruženja, Sunčevim sistemom, galaksijom itd, što znatno osnažuje koncept postojanja “Kosmičkog interneta” [3], i mogućnost gotovo trenutne intergalaktičke komunikacije u Univerzumu ...
  Beograd, 30.07.2018.
  Goran Marjanovic, dipl.ing


  SKALARNI VALOVI NA BOSANSKIM PIRAMIDAMA!

  Magnetotelurska i elektrodinamička istraživanja, septembar 2016, misija: “Bosanska dolina piramida”, Visoko, BiH
  (Delimični, najinteresantniji nalazi1)

  Mjerna oprema:
  Teslametar TM 40 [H50Hz, nT] Trifield metar, 100XE [H, mG; E, V/m]
  Digitalni multimetar Mastech MS8229 [T, oC; Hum, %; Noi, dBrel]
  VF-Širokopojasni pojačavač, spec.konstr. mala težna, AskaAudio Beograd, “E”- sonda: štap antena, l = 30 cm; “H”- sonda: otvorena zavojnica; “M”-zvučni senzor: “Knowles” Piezo Ceramic ST Microphone (BL series)
  PC osciloscop OWON, VDS1022
  Tablet računar I.Onik, Quad Core, Win 8.1
  S-metar, Bedini verzija Dea/Faretto detectora, IB Mraz, [Sc, Ampl., % otklona]
  Experimentalni mjerač životne energije, Heliognosis model LM3, [Or, Opseg, Fino, Grubo, % otklon]

  Napomena 1: EM spektri lagano variraju, signali su blago promjenjive amplitude i frekvencije. Signali koji potiču od mjerne opreme i uređaja korištenih tijekom mjerenja su registrirani prije mjerenja na radnim točkama. VRMS vrijednosti registrirane opremom 5 i 6 treba smatrati relativnim obzirom da je tijekom mjerenja korištena oprema 4. U slučaju potrebe registrirane vrijednosti mogu se izraziti i kao apsolutne.

  Mjerna Metoda: MT + mjerenje 3D strukture prostornih energetskih polja
  Magneto Telurska (MT) i Audio Magneto Telurska (AMT) metoda [1] kombinirana s mjerenjima u zraku korištenjem DRON letjelice [2] i specijalne opreme [Mer. Opr. 4,5,6] posebno konfigurirane za ovu vrstu istraživanja zbog ograničenja u težini (max. 800 gr) i velikih zahtjeva u pogledu osjetljivosti mjerne opreme, širine mjernog opsega, potrebe snimanja i registriranja VRMS signala tijekom leta te mogućnosti analize njihovih amplitudnih i frekventnih spektara (FFT). Svi ovi zahtjevi ispunjeni su izborom odgovarajućeg hardvera i softvera pri čemu je ukupna težina opreme iznosila 788 grama, što je ispod dozvoljenog limita od 800 grama za korišteni model dron letjelice. Iako veoma složena, odbrana metoda omogućila je dobivanje 3-D strukture energetskih polja na odbranim lokacijama po vertikali do visine od oko 50 m i po horizontalnoj ravni presjeka od oko 150 m! MT metodama snimaju se električna i magnetna polja u opsegu niskih i veoma niskih frekvencija (Infra zvuk-Audio-Ultra zvuk). Izvori MT i AMT signala mogu biti umjetni ili prirodni. Solarna energija (Sunčev vetar) i munje (grom) izazivaju prirodne varijacije u zemljinom magnetnom polju, koje izazivaju električne struje (poznate kao telurske struje) ispod zemljine površine. Telurske (zemaljske) struje nastaju iz prirodnih i vještačkih izvora, uključujući i kretanje magme u zemljinoj unutrašnjosti i djelovanje električne mreže i električnih uređaja. U kombinaciji, ove pojave stvaraju jak AMT/MT izvor signala u ULF / LF frekventnom spektru. Magnetna polja u frekventnom opsegu od 1 Hz do približno 20 kHz su dio AMT opsega. Ovaj frekventni opseg omogućuje penetraciju do dubine od nekoliko metara do nekoliko kilometara ispod zemljine površine. Zbog prirode Magneto Telurskih izvora, valovi obično variraju u veličini amplitude. Zbog toga i niskog intenziteta signala potrebno je duže vrijeme snimanja da bi se dobili upotrebljivi podaci. Mjerenja sa različitih lokacija, iz više smjerova, mogu jasno ukazati na različit odnos električnog magnetnog polja i njihovih međusobnih faza. Fazni pomak uzrokovan različitim brzinama propagacije, ukazuje na podzemne oblasti različite mehaničke, magnetne i elekrične provodljivosti, odnosno njenu anizotropiju i zapravo njenu strukturu! Mjerenje u slobodnom prostoru omogućuje uvid u zapreminsku strukturu polja koja je posebno interesantna za lokacije na kojima su prethodno detektirani energetski fenomeni na tlu.

  Mjerne veličine:
  Tijekom naših istraživanja vrše se snimanja elektromagnetnih i mehaničkih energetskih spektara u širokom frekventnom opsegu od ekstremno niskih do srednjih frekvencije (25 mHz - 50 kHz ) za električne i / ili magnetne fenomene. Mjerenje mehaničkih vibracija obuhvaća područje od infrazvuka, audio i ultrazvučnog domena. Za ova mjerenja koristili smo konvencionalne uređaje navedene pod brojem 1. do 6. na listi mjerne opreme. Za snimanje u zraku je zbog uvjeta (“buka”, motora, magnetni smog) vršeno samo u “E” području. Pored ovih mjerenja vršena je i detekcija prisutnosti skalarnog polja "S-metrom" (MerOpr. 7). Istraživanja nekonvencionalnih energetskih polja, kao što je to npr. "Orgonska energija", vršena su posebnim uređajem za mjerenje alternativnih energetskih fenomena (MerOpr. 8) koji je namijenjen za znanstvena istraživanja životnih procesa. Osim toga, na svakoj mjernoj lokaciji mjereni su kontrolni parametri: a) prisutnost i intenzitet "EM smoga" uzrokovanog elektro-energetskom mrežom (50 Hz); snaga dinamičkih magnetnih (b), dinamičkih električnih (c) polja i snage radio valova (d); temperatura (e), vlažnost (F) i nivo buke (G). Kompletna dokumentacija sa svim snimcima mjerenja se čuva u bazi podataka autora mjerenja, a u ovom radu prezentirani su samo najzanimljiviji nalazi kao ilustracija donjetih zaključaka.

  Mjerenja:
  Lokacija 1: “Bosanska Piramida Sunca”, 09.09.2016, 11.40 h.
  Izmjerene vrijednosti:
  H50Hz = 7 nT, H = 0.6 mG, E = 25 V/m, T = 25 oC, Hum = 24 %, Noi = - 20 dBrel, Sc = 10,1; Or = 100,3,4, 86
  Napomena 1: U prvom letu software dron letjelice nije registrirao nikakve podatke a softver PC osciloskopa je registrirao samo 5 snimanja od zadatih 36 Za drugi let postoji “log file” drona ali su informacije o datumu i vremenu pogrešne. Softver osciloskopa registrirao je (capture file) samo 10 mjerenja. U trećem letu datum i vrijeme su pogrešni a snimljeno je 12 mjerenja. Ovo je bio razlog da odustanemo od daljnjih letova na ovoj lokaciji. Uzrok tehničkih problema nam nije poznat ali pretpostavljamo da su oni posljedica prisustva suptilnih energetskih formi i specifičnosti ambijentalnog polja na što ukazuje relativno visok nivo (Or=86) orgonske energije izmjeren (Eq.8, LM 3) na ovoj lokaciji.

  Analiza mjerenja ambijentalnih polja na lokaciji 1, “Bosanska Piramida Sunca”:
  Experimentalni merač životne energije (Eq.8, LM 3) pokazao je na ovoj lokaciji visok nivo orgonske energije (Or= 86) što je za 43 % (=86/60) više od prosječnog nivoa. Signal “E” polja registriran na vrhu Piramide Sunca, na tlu, prikazan je na slici 1 i analogan je snimcima registriranim tijekom prethodnih istraživanja [3] na ovoj lokaciji. Na slici 2 prikazan je snimak signala “E” polja u horizontalnom letu registriran na visini od 43.3 m u devedesetoj sekundi leta. Zabelježena vrijednost VRMS (srednja vrijednost / “kvadratna sredina”) na ovom “mjestu” (vidi sl.3, sl.4 ili prilog 1) je 156 mV, što je vrijednost veoma bliska vrijednosti izmjerenoj na tlu u poziciji 0, vrijeme leta 0 sekundi, od 150 mV. Vrlo je interesantno da je tijekom poljetanja (pozicije od 0 do 1) registrirana vrijednost “E” polja rasla s visinom a zatim opadala do vrijednosti bliske onoj koju je imala na poziciji 0. Detaljniji prikaz promjene registriranih vrijednosti dat je na slici 4, dolje, gdje se jasno vidi da je registrirani intenzitet polja najveći u 20-toj sekundi leta, tijekom uzletanja, pri dostignutoj visini od oko 21.3 metra. Isto tako, analiza registriranih vrijednosti VRMS tijekom horizontalnog leta, na visini od oko 40 m, pokazuje blago povećane vrijednosti u zoni jug-jugozapad što ukazuje da “Energetski snop” nije vertikalan nego je malo nagnut u smjeru jug-jugozapad. Sintezom registriranih vrijednosti i analizom raspodele intenziteta “E” polja u vertikalnoj i horizontalnoj ravni možemo zaključiti da energetsko polje iznad Bosanske piramide Sunca ima oblik izduženog, nepravilnog elipsoida s najvećom gustinom energije na visini bliskoj virtualnoj visini piramide, blago nagnutog u smjeru jug-jugozapad. Detaljniji podaci trajektorije leta i registriranih vrijednosti (GPS koordinate, visina, brzina, udaljenost M.T., vrijeme leta, VRMS na konkretnim pozicijama, komentari), za ovu lokaciju dati su u prilogu 1.

  Lokacija 2: Tumulus u Vratnici, 09.09.2016, 15.55 h.
  Izmjerene vrednosti:
  H50Hz = 8 nT, H = 0.6 mG, E = 25 V/m, T = 26.5 oC, Hum = 10 %, Noi = - 30 dBrel, Sc = 10,1; Or = 100,3,1, 85

  Analiza mjerenja ambijentalnih polja na lokaciji 2, “Tumulus u Vratnici”:
  Izmjerena vrijednost “EM smoga" uzrokovana energetskom mrežom 50 Hz (Eq.1) H50Hz = 8 nT je neznantno viša od uobičajene (4-5 nT) ali ipak zanemarive vrijednosti. Izvor je najvjerovatnije zračni električni vod udaljen nekoliko desetina metara. Experimentalni mjerač životne energije (Eq.8, LM 3) pokazao je na ovoj lokaciji veoma visok nivo orgonske energije (Or= 100) koji je za 66 % (=100/60) veći od uobičajenog nivoa. Na slici 5 koja prikazuje signal registriran na vrhu Tumulusa (na tlu) mogu se uočiti nešto naglašeniji signali frekvencije 22 i 25.6 i 28.7 kHz što je suglasno s prethodnim mjerenjima [3] na ovoj lokaciji. Na slici 6 prikazan je snimak signala “E” polja u horizontalnom letu registiran na visini od 43 m u četrdesetoj sekundi leta. Zabelježena vrijednost VRMS na ovom “mjestu” (vidi sl.7, sl. 8 ili prilog 2) je 133 mV, što je vrijednost bliska srednjoj vrijednosti tijekom čitavog leta uključujući uzletanje i sletanje.. Inače, za razliku od vrijednosti registriranih na lokaciji 1, ovdje nisu uočljive veće promjene registriranih vrijednosti VRMS i one blago variraju kako tijekom uzletanja i sletanja tako i tijekom horizontalnog leta. Ipak nešto veća promjena može se uočiti u sjeveroistočnoj i istočnoj oblasti trajektorije. Detaljniji prikaz promjene registriranih vrijednosti tijekom vertikalnog leta dat je na slici 8, dolje, gdje se vidi da je polje na visini od oko 43 m nešto slabije u sjevero-istočnom dijelu i minimalno u istočnom dijelu trajektorije. Uzimajući u obzir realnu konfiguraciju terena očito je da struktura “E” polja snimljena u fazi horizontalnog leta slijedi formu, oblik i strukturu terena. Vrijednosti VRMS snimljene tijekom vertikalne faze leta (uzletanje, sletanje) na ovoj lokaciji ne pokazuju anomalije kakve su zabilježene na lokaciji 1, “Bosanske piramide Sunca”. Detaljniji podaci trajektorije leta i registriranih vrijednosti (GPS koordinate, visina, brzina, udaljenost M.T., vrijeme leta, VRMS na konkretnim pozicijama, komentari), za ovu lokaciju dati su u prilogu 2.

  Lokacija 3: “Bosanska Piramida Meseca”, 10.09.2016, 12.05 h.
  Izmjerene vrijednosti:
  H50Hz = 5 nT, H = 0.7 mG, E = 18 V/m, T = 28 oC, Hum = 10 %, Noi = - 16 dBrel, Sc = 10,1; Or = 100,3,3, 65

  Analiza mjerenja ambijentalnih polja na lokaciji 3, “Bosanska Piramida Meseca”:
  Sve izmjerene veličine su u granicama vrijednosti uobičajenih za ne-urbane sredine. Na slici 9 koja prikazuje signal registriran na vrhu Piramide Mjeseca, u „bunaru”, mogu se uočiti signali frekvencije 21.8, 23.7 i nešto manje naglašen signal od 28.1 kHz što je suglasno s prethodnim mjerenjima na ovoj lokaciji [3]. Na snimku amplitudnog spektra prikazanog crvenom bojom vidi se vrlo neobičan signal sa periodom od oko 3 ms. Obzirom da na ovoj lokaciji nema električne mreže niti bilo kakvih uređaja osim korištene opreme koja takav signal ne generira, njegov nam je izvor nepoznat pa imajući to u vidu kao i oblik registriranog signala, možemo ga smatrati kuriozitetom. Na slici 10 prikazan je snimak signala “E” polja u horizontalnom letu registiran na visini od 43 m u 140-toj sekundi leta. Zabelježena vrijednost VRMS na ovom “mjestu” (vidi sl.11, sl. 12 ili prilog 3) je 143 mV, što je vrijednost znatno iznad srednje vrijednosti tijekom horizontalnog leta (~105 mV). Na specifičnost ove lokacije ukazuje i vrlo kratak (~150 microsec) i intenzivan signal (u bijelom krugu) koji nije registriran na ostalim snimcima tijekom mjerenja na ovoj lokaciji. Na ovoj lokaciji, za razliku od vrijednosti registriranih na lokaciji 2, slično kao i na lokaciji 1, uočljive su veće promjene registriranih vrijednosti VRMS i one variraju kako tijekom uzletanja i sletanja tako i tijekom horizontalnog leta. Za ovu lokaciju karakterističan je porast intenziteta “E” polja sa povećanjem visine. Isto tako, veći porast intenziteta “E” polja tijekom horizonatalnog leta može se uočiti u jugoistočnoj oblasti trajektorije što daje sliku strukturno sličnu onoj koja zabelježena na lokaciji 1. Detaljniji prikaz registriranih vrijednosti tijekom leta dat je na slici 11 ili u tabeli-prilog 3, kao i na uproštenom prikazu na sl.12, gdje se vidi da “E” polje na visini od oko 43 m ima prosječnu vrijednost oko 100 mV i da je znatno jače u oblasti koja odgovara vremenu leta od oko 130. do 140. sekunde (164 mV). Isto tako, iz registriranih podataka vidi se da “E” polje ima znatno povećanu vrijednost (173 mV) u točki koja odgovara 210. do 220. sekundi leta, tj. fazi sletanja, odnosno visini od oko 25 metara iznad mjerne točke. Ovakva struktura “E” polja nije korelativna s konfiguracijom tla kao na lokaciji 2, potpuno je “ne-standardna” i analogna je strukturi “E” polja registriranoj na lokaciji 1. Analiza registriranih vrijednosti VRMS pokazuje povećane vrijednosti u jugoistočnoj zoni horizontalnog dijela trajektorije i na visini od oko 25 m iznad mjerne točke što ukazuje da “Energetsko polje” ima elipsoidnu formu malo nagnutu u smjeru jugoistoka. Detaljniji podaci trajektorije leta i registriranih vrijednosti (GPS koordinate, visina, brzina, udaljenost M.T., vrijeme leta, VRMS na konkretnim pozicijama, komentari), za ovu lokaciju dati su u prilogu 3.


  Lokacija 4: “Zvonik / Koncentrični kameni krugovi – Pojačavač aure”, 11.09.2016, 10.15 h.
  Izmjerene vrednosti:
  H50Hz = 8 nT, H = 0.7 mG, E = 25 V/m, T = 24.2 oC, Hum = 24 %, Noi = - 20 dBrel, Sc = 10,1; Or = 100,3,3, 90

  Analiza mjerenja ambijentalnih polja na lokaciji 4, “Pojačavač aure - Zvonik”:
  Izmjerena vrijednost “EM smoga" uzrokovana energetskom mrežom 50 Hz (Eq.1) H50Hz = 8 nT je neznantno viša od uobičajene (4-5 nT) ali ipak zanemarive vrijednosti. Izvor je najverovatnije neki od podzemnih električnih vodova. Experimentalni mjerač životne energije (Eq.8, LM 3) pokazao je na ovoj lokaciji veoma visok nivo orgonske energije (Or= 90) koji je za 50 % (=90/60) veći od uobičajenog nivoa. Na slici 13 koja prikazuje signal registriran na tlu, u centru „Pojačivača aure” pored „Zvonika”, mogu se uočiti nešto naglašeniji signali frekvencije 21.25, 27.5 i 29.3 kHz što je u skladu s prethodnim mjerenjima na lokaciji “Zvonik, 3-ći otvor”, od 17.06.2016. [3]. Na slici 14 prikazan je snimak signala “E” polja tijekom uzletanja na visini od oko 25 m iznad Mjerne Točke (pozicija 0 i 6) odnosno 8 m od vrha Zvonika u četrdesetoj sekundi leta. Zabilježena vrijednost VRMS na ovom “mjestu” (vidi sl.15, sl. 16 ili prilog 4) je 150 mV, što je vrijednost bliska vrijednostima “E” polja registriranog tijekom horizontalnog leta u oblasti zapadno od vertikale na vrh “Zvonika”. Na ovom snimku, može se uočiti niz vrlo kratkih i intenzivnih impulsa (u bijelom krugu) koji nisu registrirani na ostalim snimcima tijekom mjerenja na ovoj lokaciji. Njihov izvor nije nam poznat. Prostorna struktura energetskog polja na ovoj lokaciji, prikazana na sl. 16, veoma je slična onoj koja je registrirana na lokaciji 1 i prikazana na sl. 4, s tim što je na sl. 16 ilustrirana promjena polja i tijekom uzletanja i tijekom sletanja. U svakom slučaju, registrirane vrijednosti ukazuju na sličnu fenomenologiju kakva je zabilježena i na Piramidi Sunca. VRMS vrijednosti registrirane tijekom uzletanja i sletanja znatno variraju i ukazuju na promjenu jačine polja po vertikali kao i prilikom horizontalnog leta na visini od 42 do 50 m iznad M.T. (pozicija 0 i 6) kako je to prikazano na trajektoriji leta, sl. 15, kao i na šematskom prikazu strukture polja na sl 16. i u tabeli vrijednosti Prilog 4. Sasvim je očito da energetsko polje na ovoj lokaciji ima minimalnu vrijednost u “Mjernoj točki” na tlu (Pos. 0 i 6) , u podnožju “Zvonika” a zatim raste sa visinom i dostiže maksimalnu vrednost od 220 mV u području iznad vrha “Zvonika” na visini od oko 30 m iznad M.T. (pos. 0 i 6), odnosno 13 m iznad vrha Zvonika, a zatim opada (sa visinom) do vrijednosti od oko 190 mV na visini od 42 m od M.T. (pos. 0 i 6). Odnosno 25 m iznad vrha Zvonika. VRMS vrijednosti registrirane tijekom horizonatlnog leta pokazuju (sl.15, sl. 16) da vrijednosti polja imaju maksimalne vrijednosti u fazama leta od točaka 1 do 2 (70.s., 184 mV), oko pozicije 4 do 5 kao i tijekom sletanja, pozicije 5 do 6. Sa slike 15 jasno se vidi da ovi dijelovi trajektorije odgovaraju područjima iznad vrha, odnosno najviših točaka “Zvonika”, na visini od 42 do 50 m od nivoa M.T. (Pozicija 0 i 6) odnosno 25 do 33 m iznad vrha Zvonika. Isto tako, vidi se da VRMS vrijednosti u ovoj ravni opadaju u pravcu sjevera (170 mV), i u pravcu zapada (150 mV) a posebno u pravcu juga (100 mV). Sintezom registriranih vrijednosti i analizom raspodjele intenziteta “E” polja u vertikalnoj i horizontalnoj ravni (sl.15 i sl.16) ) možemo zaključiti da energetsko polje iznad “Zvonika” ima oblik izduženog, nepravilnog elipsoida s najvećom gustinom energije u svom centru, na visini od oko 13 m iznad vrha “Zvonika”, blago nagnutog u smjeru istoka (blisko točki 5, sl. 15), odnosno u pravcu “Pojačivača aure”. Detaljniji podaci trajektorije leta i registriranih vrijednosti (GPS koordinate, visina, brzina, udaljenost M.T., vrijeme leta, VRMS na konkretnim pozicijama, komentari), za ovu lokaciju dati su u prilogu 4.

  Završna razmatranja
  Kao i u prethodnim istraživačkim misijama, i provedenim istraživanjima u Arheološkom parku Bosanske piramide Sunca, uočena je korelativnost registriraanih vrijednosti sa gabaritima, strukturom, geometrijom i topološkim parametrima pojedinih artefakata ovog lokaliteta ali i određena pravilnost u okviru cjeline čime ovaj kompleks dobiva mnogo veći smisao – kao jedinstvena, funkcionalna cjelina (detaljnije izloženo u odeljku “Topologija AP BPS i elektromagnetizam [3]) ! 3D struktura energetskih polja iznad lokacija 1-Bosanska piramida Sunca, 3-Bosanska piramida Meseca i 4-Zvonik, imaju sličnu konfiguraciju analognu pojmu skalarnog polja, oblika izduženog elipsoida sa maksimalnom gustinom na visini od 21.3, 25 i 13 m respektivno. “Energetski elipsoidi” Zvonika koji je severno od Piramide Sunca i Piramide Meseca koja je južno od Piramide Sunca blago su nagnute u smjeru ka Tumulusu dok je Energetski elipsoid Piramide Sunca nagnut “suprotno” od Tumulusa kako je to ilustrirano na sl. 17. Imajuću u vidu njihov realan topološki raspored (sl.17), očito je i u ovom slučaju postojanje izvjesne pravilnosti i simetrije po principima sasvim analognim onima koji su izloženi u već spomenutom odeljku “Topologija AP BPS i elektromagnetizam [3]. Naime, iskazana “valovitost” po intenzitetu i orijentaciji u terminologiji valne mehanike odgovarala bi pojmovima afirmativno interferentnih procesa odnosno “slaganja” amplitude i faze pojedinih energetskih polja i konstituiranje “3D Stojećeg talasa” odnosno složenog Skalarnog (torzionog, axionskog, spinorskog, mikroleptonskog ...) polja što kvalitativno nadopunjuje ideju o APBPS kao analogiji “3D-Jagi-dipola” iznjetoj u [3] ... Podaci trajektorije leta i registriranih vrijednosti (GPS koordinate, visina, brzina, udaljenost M.T., vrijeme leta, VRMS na konkretnim pozicijama, komentari), relevantni za ovaj rad dati su u prilozima 1-4. Izvorni podaci sadržani su u originalnim Excell tabelama sa preko 5000 zapisa po lokaciji i brojnim dodatnim parametrima (stanje baterija ...) su u bazi podataka dron navigatora: Marko Panček (Slovenija) i Stjepan Matijević (Hrvatska ) [2].

  Zaključak:
  Na osnovu ranije izvršenih teorijskih i praktičnih istraživanja kao i izvršenih mjerenja ukazali smo u našim prethodnim radovima [3,4] na duboku vezu, analogiju i numeričku suglasnost fizičkih parametara brda “Visočica” (virtuelna i realna visina ...), odnosno “Bosanske piramide Sunca” sa parametrima zračenja frekvencije 28 kHz, registrirane na tom objektu od strane više istraživačkih timova, očekujućim vrijednostima po Modelu KGE [6] i - sa mjerenjima Nikole Tesle [5]! Mjerenja izvršena tijkom prethodne istraživačke misije [3] ukazala su na duboku vezu realnih, fizičkih, geometrijskih i topoloških parametara objekata AP BPS sa parametrima registriranih EM zračenja, magnetotelurskih signala i suptilno-energetskih fenomena. Iznjete činjenice umanjuju mogućnost stohastičkog karaktera analiziranih objekata ili – drugim riječima – da su konstrukcija i struktura objekata u AP BPS rezultat isključivo prirodnih, geoloških, klimatskih i sličnih procesa, nego naprotiv – da su oblik, struktura i raspored objekata najverojatnije rezultat utjecaja drevne napredne tehnologije. Dakle, sudeći po REALNOJ strukturi AP BPS, stvarnom rasporedu objekata i njihovoj međusobnoj udaljenosti, kontroverzni “energetic beam”, odnosno “energetski snop” koji emitira (konstituira) Piramida Sunca - nije rezultat samo geometrije i strukture tog objekta [5], nego i rezultat CJELOKUPNE STRUKTURE i konkretnog rasporeda objekata i njihovog položaja na mjestima gdje oni zaista i jesu. Analiza mjerenja 3D strukture energetskih polja u ovoj misiji ukazala je na sasvim nekonvencionalnu raspodjelu gustine energije “E” polja iznad objekata na lokacijama 1-Bosanska piramida Sunca, 3-Bosanska piramida Mjeseca i 4-Zvonik koja ima “višeslojnu” (multileyered) elipsoidnu energetsku strukturu karakterističnu za prisustvo „Torzionih polja“ [8], koja ih “konstituiraju” u sferoidne energetske strukture, tj. skalarne valove odnosno 3-dimenzionalne stojeće (ili sporo pokretne) valove vrlo specifičnih svojstava i osobina propagacije. Generalno, torziona polja su fenomeni ne-elektromagnetnog i ne-gravitacionog tipa, propagiraju nadsvjetlosnim brzinama (oko milijardu puta brže od svjetlosti), utiču na gravitaciju, na bio strukture i posjeduju (N.A Kozyrev, K.Volkamer,...) elementarnu svjesnost !!! Više o tome šta su piramide, vrtlozi energije, skalarna polja, ..,dato je u [9] i Prilogu 5. Naglašavamo da su mjerenja tijekom ovih istraživanja vršena isključivo opremom navedenom u spisku Mjerne opreme za snimanje “E” polja u prostoru opremom pod rbr. 4,5 i 6, dakle konvencionalnom opremom za mjerenje EM fenomena. Zbog toga se dobiveni rezultati ne mogu ignorirati. Obzirom na to i osobine torzionih polja koja konstituiraju fenomen “prostornih” ili “zapreminskih” polja, odnosno “3D Stojećih valova” registriranih tijekom ovih istraživanja čine kompleks AP BPS više nego interesantnim za dalja istraživanja. U ovoj, “Laboratoriju Prirode”, bogatoj suptilno energetskim fenomenima , proteklih su godina već registrirani brojni kontroverzni fizičko-fiziološki efekti od strane niza brojnih istraživača širokog spektra specijalnosti ali naša istraživanja zasnovana na znanstvenoj metodologiji i mjerenjima konvencionalnim mjernim uređajima ukazala su na punu matematičku i principijelnu suglasnost s važećim teorijama ali isto tako i najnovijim uvidima suvremene znanosti [8] i naravno Teslinim tehnologijama [7], odnosno Principima Prirode što bi trebao biti poticaj za nova istraživanja, teorijska i praktična ali i slobodoumna razmišljanja koja bi možda mogla dovesti do novih otkrića i napretka naše civilizacije.
  Beograd, 31.10.2016.
  Goran Marjanovic, dipl.ing

  Pročitano 582 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive