•  
   Ecotricity - Green Gas | Fully Charged

   Ecotricity - Green Gas | ...

   Many regular viewers will know of Dale Vince, the founder and CEO of Ecotricity, a renewable energy company that have installed the their 'electric highway' rapid chargers the leng...

  •  
   Bioelektrana u Grubišnom Polju

   Bioelektrana u Grubišnom ...

   Kogeneracijsko postrojenje na biomasu u Grubišnom polju. Cilj ovog projekta je ekološki – proizvoditi energiju iz obnovljivih izvora, ali pritom je važna suradnja s lokalnom zajedn...

  •  
   Burlington, Vermont

   Burlington, Vermont...

   Burlington, Vermont je prvi grad u SAD-u koji se približio cilju od 100% obnovoljivih izvora energije u generiranoj električnoj energiji. Grad ima...

  •  
   Švedske bio elektrane

   Švedske bio elektrane...

   U Švedskoj se visoki udio otpada reciklira dok se sav preostali neselktirani otpad spaljuje u bio elektranama. Zemlja čak i uvozi otpad drugih zemalja da može napajati vlastiti sus...

  •  
   Gerald Pollack - biosunčana energija

   Gerald Pollack - biosunča...

   Gerald Pollack, Sunčeva energija odnosno fotoni se apsorbiraju u biljkama pri čemu se energija koristi za prvu fazu fotosinteze odnosno za razbija...

  •  
   Climeworks CO2 apsorberi

   Climeworks CO2 apsorberi...

   Climeworks razvija i proizvodi tehnologiju za apsorpciju CO2 iz zraka preko blokovskih uređaja koji na sebe primaju CO2 te ga protom provode do sakupljača. Cilj tvrtke je da na god...

  •  
   Kineski mini bioplin

   Kineski mini bioplin...

   Kina u ruralnim krajevima potiče masovnu izgradnju mini bioplinskih postrojenja koja proizvode dovoljno metana za potrebe jednog domaćinstva. Ukupni bioliški otpad se usmjerava u m...

  •  
   TEB bioplinsko postrojenje, Rumunjska

   TEB bioplinsko postrojenj...

   Tvrtka TEB je u Rumunjskoj 2013. godine počela s izgradnjom bioplinskog postrojenja koje za pogon koristi pretežito kukuruznu silažu odnosno intenzivne kulture s visokim prinosom b...

  •  
   BioConstruct - izgradnja bioplinskog postrojenja

   BioConstruct - izgradnja ...

   BioConstruct razvija projekte bioplinskih postrojenja koja se izgrađuju od standardnih elemenata koji su povezani i odabrani metodom da se optimizira investicijski trošak i poveća ...

  •  
   Princip rada bioplinskog postrojenja

   Princip rada bioplinskog ...

   Bioplinska postrojenja imaju osnovnu funkciju da obrade biološki otpad nastao u poljoprivrednoj i drugoj prehrambenoj industriji. Biootpad životinjskih farmi se mora tehnološki obr...

  •  
   Eco Eye - bioelektrane u Irskoj

   Eco Eye - bioelektrane u ...

   Otpadna biomasa, organski otpad procesnih industrijskih postrojenja te biološki kućanski otpad se može preraditi u bioplinskim postrojenjima s ciljem generiranja električne energij...

  •  
   Eco Eye - primjena drvne sječke

   Eco Eye - primjena drvne ...

   Nestabilnost cijene fosilnih goriva i težnja za smanjenjem emisije CO2 ponovno uvodi drvnu biomasu u sustave grijanja. Biomasa se tehnološki obrađuje u drvnu sječku koja se može au...

  •  
   Eco Eye - potencijal drvne biomase

   Eco Eye - potencijal drvn...

   Moderni tehnički sustavi grijanja osiguravaju ponovnu uporabu drvne biomase za potrebe grijanja zgrada. Drvna masa se mora održivo koristiti za grijanje tako da je uravnotežen odno...

  •  
   Toplana na biomasu u Pokupskom

   Toplana na biomasu u Poku...

   Toplana na biomasu u općini Pokupsko prva je toplana ovakvog tipa u Hrvatskoj, a s radom je započela krajem 2015. godine. Ukupni troškovi izgradnje za dio koji je financiran putem ...

  •  
   Južna Koreja - primjena OIE

   Južna Koreja - primjena O...

   Obnovljive tehnologije pronalaze primjenu i u Južnoj Koreji tako da se mogu pronaći primjeri izgradnje bioplinskih elektrana, plimnih te bioelektrana. Geotermalnih instalacija pove...

  •  
   Energija iz biomase

   Energija iz biomase...

   Smanjivanje emisije CO2 miješanjem ugljena i biomase da se smanji ukupna emisija. Biomasa je CO2 neutralna jer CO2 prolazi kroz krug apsorpcije CO2 u biljakama te se oslobađa izgar...

  •  
   Jedinica za peletiranje biomase

   Jedinica za peletiranje b...

   Organska masa se može pretvoriti u peletirane komade koji se potom koriste u sustavima grijanja. Proces proizvodnje uvjetuje da biomasa ima vlagu 10-15%, potrebnu radnu temperaturu...

  •  
   Bioelektrana Osijek

   Bioelektrana Osijek...

   HEP je pripremio za izgradnju projekte dviju kogeneracijskih elektrana na biomasu - BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt i BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt. Proizvedenu električnu energiju energiju i...

  •  
   Uporaba obnovljive biomase

   Uporaba obnovljive biomas...

   Tisućljećima se biomasa koristila kao osnovni energent da bi se iz uporabe izbacila uvođenjem fosilnih goriva. Današnji tehnološki napredak u području upravljanja i regulacije osig...

  •  
   Bioelektrana Sisak

   Bioelektrana Sisak...

   HEP je pripremio za izgradnju projekte dviju kogeneracijskih elektrana na biomasu - BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt i BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt. Proizvedenu električnu energiju energiju i...

  Energetski Projekti

  hrastovic energetski projekti banner

  Energetski Video

  hrastovic energetski video banner

  Energetski Članci

  hrastovic energetski clanci banner

  Random video

  Udruga SOLAR

  Udruga SOLAR  je nastala 2011. godine kao potreba organiziranja civilnog društva u smjeru korištenja i primjene obnovljivih izvora energije, primjene alternativnih izvora energije te povećanja energijske učinkovitosti na razini korisnika i lokalne zajednice.

  Opširnije

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive