•  
   Ecotricity - Green Gas | Fully Charged

   Ecotricity - Green Gas | ...

   Many regular viewers will know of Dale Vince, the founder and CEO of Ecotricity, a renewable energy company that have installed the their 'electric highway' rapid chargers the leng...

  •  
   Bioelektrana u Grubišnom Polju

   Bioelektrana u Grubišnom ...

   Kogeneracijsko postrojenje na biomasu u Grubišnom polju. Cilj ovog projekta je ekološki – proizvoditi energiju iz obnovljivih izvora, ali pritom je važna suradnja s lokalnom zajedn...

  •  
   Burlington, Vermont

   Burlington, Vermont...

   Burlington, Vermont je prvi grad u SAD-u koji se približio cilju od 100% obnovoljivih izvora energije u generiranoj električnoj energiji. Grad ima...

  •  
   Švedske bio elektrane

   Švedske bio elektrane...

   U Švedskoj se visoki udio otpada reciklira dok se sav preostali neselktirani otpad spaljuje u bio elektranama. Zemlja čak i uvozi otpad drugih zemalja da može napajati vlastiti sus...

  •  
   Gerald Pollack - biosunčana energija

   Gerald Pollack - biosunča...

   Gerald Pollack, Sunčeva energija odnosno fotoni se apsorbiraju u biljkama pri čemu se energija koristi za prvu fazu fotosinteze odnosno za razbija...

  •  
   Climeworks CO2 apsorberi

   Climeworks CO2 apsorberi...

   Climeworks razvija i proizvodi tehnologiju za apsorpciju CO2 iz zraka preko blokovskih uređaja koji na sebe primaju CO2 te ga protom provode do sakupljača. Cilj tvrtke je da na god...

  •  
   Kineski mini bioplin

   Kineski mini bioplin...

   Kina u ruralnim krajevima potiče masovnu izgradnju mini bioplinskih postrojenja koja proizvode dovoljno metana za potrebe jednog domaćinstva. Ukupni bioliški otpad se usmjerava u m...

  •  
   TEB bioplinsko postrojenje, Rumunjska

   TEB bioplinsko postrojenj...

   Tvrtka TEB je u Rumunjskoj 2013. godine počela s izgradnjom bioplinskog postrojenja koje za pogon koristi pretežito kukuruznu silažu odnosno intenzivne kulture s visokim prinosom b...

  •  
   BioConstruct - izgradnja bioplinskog postrojenja

   BioConstruct - izgradnja ...

   BioConstruct razvija projekte bioplinskih postrojenja koja se izgrađuju od standardnih elemenata koji su povezani i odabrani metodom da se optimizira investicijski trošak i poveća ...

  •  
   Princip rada bioplinskog postrojenja

   Princip rada bioplinskog ...

   Bioplinska postrojenja imaju osnovnu funkciju da obrade biološki otpad nastao u poljoprivrednoj i drugoj prehrambenoj industriji. Biootpad životinjskih farmi se mora tehnološki obr...

  •  
   Eco Eye - bioelektrane u Irskoj

   Eco Eye - bioelektrane u ...

   Otpadna biomasa, organski otpad procesnih industrijskih postrojenja te biološki kućanski otpad se može preraditi u bioplinskim postrojenjima s ciljem generiranja električne energij...

  •  
   Eco Eye - primjena drvne sječke

   Eco Eye - primjena drvne ...

   Nestabilnost cijene fosilnih goriva i težnja za smanjenjem emisije CO2 ponovno uvodi drvnu biomasu u sustave grijanja. Biomasa se tehnološki obrađuje u drvnu sječku koja se može au...

  •  
   Eco Eye - potencijal drvne biomase

   Eco Eye - potencijal drvn...

   Moderni tehnički sustavi grijanja osiguravaju ponovnu uporabu drvne biomase za potrebe grijanja zgrada. Drvna masa se mora održivo koristiti za grijanje tako da je uravnotežen odno...

  •  
   Toplana na biomasu u Pokupskom

   Toplana na biomasu u Poku...

   Toplana na biomasu u općini Pokupsko prva je toplana ovakvog tipa u Hrvatskoj, a s radom je započela krajem 2015. godine. Ukupni troškovi izgradnje za dio koji je financiran putem ...

  •  
   Južna Koreja - primjena OIE

   Južna Koreja - primjena O...

   Obnovljive tehnologije pronalaze primjenu i u Južnoj Koreji tako da se mogu pronaći primjeri izgradnje bioplinskih elektrana, plimnih te bioelektrana. Geotermalnih instalacija pove...

  •  
   Energija iz biomase

   Energija iz biomase...

   Smanjivanje emisije CO2 miješanjem ugljena i biomase da se smanji ukupna emisija. Biomasa je CO2 neutralna jer CO2 prolazi kroz krug apsorpcije CO2 u biljakama te se oslobađa izgar...

  •  
   Jedinica za peletiranje biomase

   Jedinica za peletiranje b...

   Organska masa se može pretvoriti u peletirane komade koji se potom koriste u sustavima grijanja. Proces proizvodnje uvjetuje da biomasa ima vlagu 10-15%, potrebnu radnu temperaturu...

  •  
   Bioelektrana Osijek

   Bioelektrana Osijek...

   HEP je pripremio za izgradnju projekte dviju kogeneracijskih elektrana na biomasu - BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt i BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt. Proizvedenu električnu energiju energiju i...

  •  
   Uporaba obnovljive biomase

   Uporaba obnovljive biomas...

   Tisućljećima se biomasa koristila kao osnovni energent da bi se iz uporabe izbacila uvođenjem fosilnih goriva. Današnji tehnološki napredak u području upravljanja i regulacije osig...

  •  
   Bioelektrana Sisak

   Bioelektrana Sisak...

   HEP je pripremio za izgradnju projekte dviju kogeneracijskih elektrana na biomasu - BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt i BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt. Proizvedenu električnu energiju energiju i...

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive