KIO Salon Osijek 2003

  HD KIO KERAMIKA 2 220x120KIO salon keramike Osijek 2003, zgrada je poslovne namjene s pripadajućim salonskim prostorom u kojem se izlažu razni modeli keramičkih pločica. Prateće radne i pomoćne prostorije sa skladištem se griju pomoću plinskog bojlera. Hlađenje je osigurano pomoću rashladnika vode vezanog na ventilokonvektore.


  Plinska instalacija se izvodi za potrebe plinskog kotla snage 42 kW i dvije plinske infra grijalice snage 20 kW. Ukupna snaga je 82 kW.
  * Ukupno potrebna količina plina iznosi 8,0 m3/h.
  * Plinski priključak na ulični plinovod se izvodi čeličnom cijevi .
  * Plinska MRS-a je smještena u vanjskom prostoru u samostojećem ormariću.
  * Tlak u uličnom plinovodu iznosi 1-3 bar, a u MRS-i se reducira na 22 mbar.
  * Spoj priključka izvesti uvarivanjem u ulični plinovod čeličnom cijevi dimenzije 26,9x2,65mm (DIN 2440) pod radnim tlakom sa tzv. “TZ” komadom (NO25), kojeg antikorozijski zaštititi plastizolom i bojom.
  * Antikorozijsku i mehaničku zaštitu ukopanog dijela plinske instalacije provesti prema GPZ - P.I.600 Članak 3.2.7. Ukopani dio plinske instalacije nakon predhodnog čišćenja do metalnog sjaja, zaštićuje se slojem antikorozijskog premaza PRIMER 927. Potom se cijev zaštićuje omatanjem antikorozijske trake POLYKEN SAD 980-20 koju omotati u jednom sloju. Omatanje izvoditi po uputstvima proizvođača trake.
  * Mehaničku zaštitu radne plinske cijevi izvesti omatanjem radne cijevi trakom za mehaničku zaštitu u jednom sloju.Na mjestu izlaza plinovoda iz zemlje, istu postaviti u zaštitnoj cijevi svijetlog presjeka *11/2".
  * Plinski kotao je montiran u prizemlju , snage 42 kW. Dimni plinovi iz kotla se odvode pomoću montažnog koncentričnog kanala , kroz unutrašnju cijev izlazi dim , a kroz vanjsku se usisava zrak za izgaranje . Kotao je neovisan o zraku iz prostora . Sustav tople vode je 70/55¨C , Napajaju se ventilokonvektori i radijatorska tijela .

  * Ventilokonvektori su četverocijevni , za potrebe hlađenja se napajaju hladnom vodom iz rashladnika vode na krovu objekta.
  * Ventilokonvektori su pod stropom prodajnog salona u prizemlju i na katu , te u uredu na katu . Upravljanje ventilokonvektorima je preko sobnih termostata.
  * Radijatorska tijela su u prizemnim uredima i sanitarnom čvoru . Termostatski ventili određuju temperaturu prostorije .
  * Plinske infra grijalice su pod stropom skladišta . Upravljaju se preko termostata .
  * Rashladnik vode radi u režimu 11/16 ¨C , ima zrakom hlađeni kondenzator , sigurnosni ventil i presostat , ekspanzijsku posudu , pumpu i automatiku .

  Arhitektonski projekt
  Predrag Rechner, dipl.ing.arh.

  Elektrotehnički projekt
  Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

  Strojarski projekt
  Silvano Sušilović, dipl.ing.stroj
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD KIO KERAMIKA 750 1

  HD KIO KERAMIKA 750 2

  HD KIO KERAMIKA 750 3

  HD KIO KERAMIKA 750 4

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive