Nanotehnologija u obradi voda
  Nedjelja, 17 Srpanj 2011 17:44

  Nanotehnologija u obradi voda

  Nanotehnologija obuhvaća širok raspon alata, tehnika i aplikacija koje jednostavno uključuju čestice reda veličine promjera od svega nekoliko nanometara do stotina nanometara. Čestice takve veličine odlikuju se jedinstvenim fizičko-kemijskim i površinskim svojstvima spremnima za nove načine uporabe. Doista, zagovornici nanotehnologije smatraju da bi ovo područje istraživanja moglo pridonijeti rješavanju nekih od najznačajnijih problema s kojima se suočavamo na globalnoj razini, kao što je osiguravanje opskrbe sigurne pitke vode za rastuće stanovništvo te rješavanje problema u medicini, energetici i poljoprivredi. U vlastitom osvrtu objavljenom u časopisu International Journal of Nuclear Desalination, znanstvenici s DJ Sanghvi College of Engineering u Mumbaiju, Indija, objašnjavaju da postoji nekoliko pristupa nanotehnologiji u pročišćavanju vode koji se trenutno ispituju, od kojih su neki već u uporabi. "Naprave za obradu vode koje sadrže nanomaterijale otprije su dostupne, a potrebe ljudskog razvoja za čistom vodom sve su veće", pojašnjavaju Alpana Mahapatra i suradnici, Farida Valli i Karishma Tijoriwala. Izuzev korištenja postojećih nanoskopskih pora sadržanima u filtracijskim membranama zeolita te nanokatalizatorima i magnetskim nanočesticama, metoda pročišćavanja vode nanotehnologijom oslanja se o uporabu nanoskopskih materijala kao što su ugljikove nanocjevčice i vlakna glinice za nanofiltraciju. Nanosenzori, poput onih temeljenih na titan-oksidnim nanožicama, odnosno nanočesticama paladija, koriste se u analitičkom otkrivanju zagađivača na uzorcima vode. Nečistoće s kojima se nanotehnologija može uhvatiti u koštac ovise o razini pročišćavanja vode na koju se tehnika primjenjuje, dodaju znanstvenici. Moguće ju je koristiti za uklanjanje naslaga, kemijskih ispusta, ioniziranih čestica, bakterija i ostalih patogena. Znanstvenici objašnjavaju da je otrovne elemente u tragovima kao što su arsen i viskozne tekuće nečistoće poput ulja također moguće ukloniti pomoću nanotehnologije. "Glavne su prednosti korištenja nanofiltera, za razliku od konvencionalnih sustava, manji pritisak neophodan da bi filter propustio vodu, učinkovitiji su, odlikuju se iznimno velikom površinom i lakše se čiste pozadinskim ispiranjem u usporedbi s konvencionalnim metodama ", tvrdi skupina znanstvenika. Na primjer, membrane ugljičnih nanocijevi mogu ukloniti gotovo sve vrste kontaminata vode uključujući i mutnoću, ulje, bakterije, viruse i organske zagađivače. Premda su njihove pore značajno manje, ugljične nanocijevi pokazale su da se odlikuju jednakim ili bržim protokom u odnosu na šire pore, vjerojatno uslijed glatke unutrašnjosti nanocjevčica. Nanovlaknasti filteri glinice i ostali nanovlaknasti materijali uklanjaju negativno nabijene zagađivače kao što su virusi, bakterije te organski i anorganski koloidi mnogo brže od konvencionalnih filtera. "Dok se aktualna generacija nanofiltera može smatrati relativno pojednostavljenom, držimo da će buduće generacije naprava za pročišćavanje vode temeljene na nanotehnologiji dosegnuti viši stupanj iskorištenosti najsuvremenijih nanomaterijala", zaključuju znanstvenici. Znanstvenici ističu da je niz temeljnih aspekata nanotehnologije doveo do zabrinutosti kako javnosti, tako i aktivističkih skupina. Priznaju da rizici povezani s nanomaterijalima nisu istovjetni kao rizici povezani s proširenim verzijama istog materijala uslijed mnogo većeg omjera površine u odnosu na nanočestice, koji ih može učiniti osjetljivijima od sipkog materijala te dovesti do dosad nepoznatih i neprovjerenih interakcija s biološkim površinama. Pročišćavanje vode temeljeno na nanotehnologiji još se uvijek nije pokazalo štetno, bilo za ljudsko zdravlje ili za okoliš, no znanstvenici ipak dijele općeprihvaćeno stajalište o poduzimanju daljnjih istraživanja o biološkim interakcijama nanočestica.
  www.znanost.com
  Pročitano 1283 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive