Četvrtak, 01 Lipanj 2017 22:35

  Otok Tilos 100% OIE

  Projekt TILOS počinje na ljeto, a cilj mu je izgradnja baterijske pohrane energije i pametne energetske mreže. Grčki otok Tilos sa oko 6000 stalnih stanovnika, koji se nalazi između većih i poznatijih otoka Rodosa, Simija i Kosa, planira prijeći potpuno na energiju iz obnovljivih izvora. Za to je ključno sagraditi hibridnu stanicu za baterijsku pohranu energije, prvu takve vrste u Grčkoj. Otok sada dobiva električnu energiju podmorskim dalekovodom iz termoelektrane…
  Srijeda, 31 Svi 2017 14:48

  Hidroelektrana Bro­da­re­vo, Srbija

  Prav­ni za­stup­nik NVO iz Pri­je­po­lja i Bro­da­re­va ko­je se bo­re pro­tiv iz­grad­nje hi­dro­e­lek­tra­na na Li­mu u mje­stu Bro­da­re­vo na gra­ni­ci sa Cr­nom Go­rom, Sre­ten Đor­đe­vić oba­vi­je­stio je jav­nost da je sti­glo ko­nač­no rje­še­nje Uprav­nog su­da Sr­bi­je ko­jim se po­ni­šta­va rje­še­nje o obi­mu i sa­dr­ža­ju Stu­di­je o pro­cje­ni utijeca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu pro­jek­ta HE Bro­da­re­vo 1 i 2. Pred­stav­nik NVO iz Sr­bi­je Amel Kur­be­go­vić je ka­zao da je rje­še­nje Uprav­nog su­da…
  Utorak, 30 Svi 2017 20:28

  Gorivo od starih guma

  U BiH se svake godine prikupi blizu 110.000 tona starih guma, ne računajući gume teretnih vozila i drugih mašina. Ako bi automobilske bile ostavljene na jednoj hrpi, u zavisnosti od kvalitete, bile bi na istom mjestu i za 2.000 godina. Zato ih se rješavamo vatrom, a zbog sagorijevanja u velikoj mjeri zagađujemo zrak. Postoji i mnogo bolje rješenje. Kompanija SGI je prije tri godine pokrenula prvu fabriku za reciklažu guma…
  Nedjelja, 21 Svi 2017 15:34

  Metan hidrat, zapaljivi led

  Kineski rudari uspjeli su izdvojiti ‘zapaljivi led’ s morskog dna Južnokineskog mora. Barem tako tvrde u kineskom Ministarstvu zemljišta i prirodnih resursa. No, ako se te tvrdnje pokažu istinitima na pomolu je revolucija u energetici. Zbirka zamrznutog goriva bila bi “veliki proboj koji može dovesti do globalne energetske revolucije”, rekao je kineski ministar zemljišta i resursa Jiang Daming, a prenosi RT. ‘Zapaljivi led’ je ustvari metanski klarat, tj. metanski hidrat, kruta…
  Četvrtak, 18 Svi 2017 18:42

  Hidroelektrana Poçem, Albanija

  Velika pobjeda za zaštitu Europske posljednje velike divlje rijeke – rijeke Vjosa u Albaniji – došla je prošli tjedan od strane Upravnog suda u Tirani, koji je objavio svoju odluku protiv izgradnje hidroelektrane „Poçem“. Prema presudi Suda, osnova za građevinsku dozvolu t.j. Procjena utjecaja na okoliš kao i proces javnog savjetovanja, imali su velike nedostatke pa se za sada hidroelektrana ne smije graditi. Vjosa je jedna od posljednjih velikih slobodno…
  Nedjelja, 07 Svi 2017 14:17

  Otok Krk 100% OIE

  Iz sredstava FZOEU-a i jedinica lokalne samouprave bit će moguće pokriti do 65% troškova projekata obnovljivih izvora na Krku. Energetska zadruga Otok Krk izvijestila je da se nakon duljeg vremena dogodilo nešto dobro i pozitivno u vezi s ambicioznim planovima da otok Krk postane energetski neovisan i nulemisijski otok. Naime, kako zbog postojanja kvota za sada ipak neće svi moći dobiti poticajnu otkupnu cijenu električne energije za ugradnju fotonaponskih sustava…

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive