Utorak, 13 Lipanj 2017 08:55

  Budućnost diesel goriva

  Nakon skandala u Volkswagenu oko njihovih vozila na dizel možda se moglo očekivati da će čitava njemačka automobilska industrija početi razmišljati na drugi način. Ali to se nije dogodilo, piše DW. Ova godina je mogla biti dobra za njemačke proizvođače automobila. Udruga automobilske industrije se na koncu godine može pohvaliti kako su ovdašnji proizvođači 2015. proizveli više od 15 milijuna automobila, od čega 5,7 milijuna u pogonima u Njemačkoj. Do…
  Petak, 09 Lipanj 2017 22:31

  Svjetski dan oceana

  Svjetski dan oceana obilježava se svake godine 8. lipnja, radi isticanja važnosti oceana za život na Zemlji te upozoravanja na posljedice koje bi mogle imati nebriga i pretjerano iskorištavanje morskih prostranstava. Koncept o obilježavanju Svjetskog dana oceana predložen je još 1992. godine na Konferenciji Ujedinjenih naroda o zaštiti okoliša i razvoju održanoj u Rio de Janeiru. Iako je temeljem toga većina država taj dan obilježavala neslužbeno, tek je 2008. Generalna…
  Četvrtak, 01 Lipanj 2017 22:35

  Otok Tilos 100% OIE

  Projekt TILOS počinje na ljeto, a cilj mu je izgradnja baterijske pohrane energije i pametne energetske mreže. Grčki otok Tilos sa oko 6000 stalnih stanovnika, koji se nalazi između većih i poznatijih otoka Rodosa, Simija i Kosa, planira prijeći potpuno na energiju iz obnovljivih izvora. Za to je ključno sagraditi hibridnu stanicu za baterijsku pohranu energije, prvu takve vrste u Grčkoj. Otok sada dobiva električnu energiju podmorskim dalekovodom iz termoelektrane…
  Srijeda, 31 Svibanj 2017 14:48

  Hidroelektrana Bro­da­re­vo, Srbija

  Prav­ni za­stup­nik NVO iz Pri­je­po­lja i Bro­da­re­va ko­je se bo­re pro­tiv iz­grad­nje hi­dro­e­lek­tra­na na Li­mu u mje­stu Bro­da­re­vo na gra­ni­ci sa Cr­nom Go­rom, Sre­ten Đor­đe­vić oba­vi­je­stio je jav­nost da je sti­glo ko­nač­no rje­še­nje Uprav­nog su­da Sr­bi­je ko­jim se po­ni­šta­va rje­še­nje o obi­mu i sa­dr­ža­ju Stu­di­je o pro­cje­ni utijeca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu pro­jek­ta HE Bro­da­re­vo 1 i 2. Pred­stav­nik NVO iz Sr­bi­je Amel Kur­be­go­vić je ka­zao da je rje­še­nje Uprav­nog su­da…
  Utorak, 30 Svibanj 2017 20:28

  Gorivo od starih guma

  U BiH se svake godine prikupi blizu 110.000 tona starih guma, ne računajući gume teretnih vozila i drugih mašina. Ako bi automobilske bile ostavljene na jednoj hrpi, u zavisnosti od kvalitete, bile bi na istom mjestu i za 2.000 godina. Zato ih se rješavamo vatrom, a zbog sagorijevanja u velikoj mjeri zagađujemo zrak. Postoji i mnogo bolje rješenje. Kompanija SGI je prije tri godine pokrenula prvu fabriku za reciklažu guma…
  Nedjelja, 21 Svibanj 2017 15:34

  Metan hidrat, zapaljivi led

  Kineski rudari uspjeli su izdvojiti ‘zapaljivi led’ s morskog dna Južnokineskog mora. Barem tako tvrde u kineskom Ministarstvu zemljišta i prirodnih resursa. No, ako se te tvrdnje pokažu istinitima na pomolu je revolucija u energetici. Zbirka zamrznutog goriva bila bi “veliki proboj koji može dovesti do globalne energetske revolucije”, rekao je kineski ministar zemljišta i resursa Jiang Daming, a prenosi RT. ‘Zapaljivi led’ je ustvari metanski klarat, tj. metanski hidrat, kruta…

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive