Subota, 17 Lipanj 2017 14:58

Etanol iz kukuruza

Svjetske količine pšenice i krupnozrnih žitarica najviše u povijesti, s proizvedenih 2120 mil. tona. U sezoni 2016./17. zabilježeni su dosad najviši rekordi proizvedene pšenice i kukuruza, a ukupne svjetske proizvedene količine žitarica (pšenica i krupnozrne žitarice) bile su najviše u povijesti, s proizvedenih 2120 milijuna tona, što je povećanje od 5 % u odnosu na prethodnu godinu. Navode to iz Tržišno-informacijskog sustava u poljoprivredi (TISUP) koji djeluje pri Ministarstvu poljoprivrede,…
Subota, 17 Lipanj 2017 12:12

Ozelenjavanje Antarktike

Na Antarktiku je tijekom prethodnih desetljeća vegetacija pojačano rasla pod utjecajem klimatskih promjena, pokazala je studija objavljena u američkom časopisu Current biology. Znanstevnici su ukazali na opasnost da Antarktik, poput Arktika, postane sve zeleniji. Na ovom poluotoku na krajnjem jugu planeta ima malo biljnih vrsta, ali je istraživanje mahovine na obalama Antarktičkog oceana pokazalo jasno povećanje biološke aktivnosti tijekom prethodnih 50 godina, ukazali su znanstvenici. Analizirali su pet uzoraka tla…
Utorak, 13 Lipanj 2017 08:55

Budućnost diesel goriva

Nakon skandala u Volkswagenu oko njihovih vozila na dizel možda se moglo očekivati da će čitava njemačka automobilska industrija početi razmišljati na drugi način. Ali to se nije dogodilo, piše DW. Ova godina je mogla biti dobra za njemačke proizvođače automobila. Udruga automobilske industrije se na koncu godine može pohvaliti kako su ovdašnji proizvođači 2015. proizveli više od 15 milijuna automobila, od čega 5,7 milijuna u pogonima u Njemačkoj. Do…
Petak, 09 Lipanj 2017 22:31

Svjetski dan oceana

Svjetski dan oceana obilježava se svake godine 8. lipnja, radi isticanja važnosti oceana za život na Zemlji te upozoravanja na posljedice koje bi mogle imati nebriga i pretjerano iskorištavanje morskih prostranstava. Koncept o obilježavanju Svjetskog dana oceana predložen je još 1992. godine na Konferenciji Ujedinjenih naroda o zaštiti okoliša i razvoju održanoj u Rio de Janeiru. Iako je temeljem toga većina država taj dan obilježavala neslužbeno, tek je 2008. Generalna…
Četvrtak, 01 Lipanj 2017 22:35

Otok Tilos 100% OIE

Projekt TILOS počinje na ljeto, a cilj mu je izgradnja baterijske pohrane energije i pametne energetske mreže. Grčki otok Tilos sa oko 6000 stalnih stanovnika, koji se nalazi između većih i poznatijih otoka Rodosa, Simija i Kosa, planira prijeći potpuno na energiju iz obnovljivih izvora. Za to je ključno sagraditi hibridnu stanicu za baterijsku pohranu energije, prvu takve vrste u Grčkoj. Otok sada dobiva električnu energiju podmorskim dalekovodom iz termoelektrane…
Srijeda, 31 Svi 2017 14:48

Hidroelektrana Bro­da­re­vo, Srbija

Prav­ni za­stup­nik NVO iz Pri­je­po­lja i Bro­da­re­va ko­je se bo­re pro­tiv iz­grad­nje hi­dro­e­lek­tra­na na Li­mu u mje­stu Bro­da­re­vo na gra­ni­ci sa Cr­nom Go­rom, Sre­ten Đor­đe­vić oba­vi­je­stio je jav­nost da je sti­glo ko­nač­no rje­še­nje Uprav­nog su­da Sr­bi­je ko­jim se po­ni­šta­va rje­še­nje o obi­mu i sa­dr­ža­ju Stu­di­je o pro­cje­ni utijeca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu pro­jek­ta HE Bro­da­re­vo 1 i 2. Pred­stav­nik NVO iz Sr­bi­je Amel Kur­be­go­vić je ka­zao da je rje­še­nje Uprav­nog su­da…

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive