Petrlić Ivankovo 2011

  1
  Kuća Petrlić, Ivankovo S/Z 2011. - sunčana pasivna kuća koja je koncipirana na ideji održive pasivne arhitekture te su prilikom projektiranja predviđeni materijali koji se nalaze u okolici. Drvo je nosivi konstrukcijski element te je od drveta izrađen cijeli skelet građevine dok je ispuna zidova slama.  
   
   

   

  Ispuna zidova je slama koja je odličan prirodni izolator te je lokalno dostupna u velikim količinama. Slama se tradicionalno stoljećima upotrebljavala u izgradnji, ali miješana s glinom u blokove od kojih su se izgrađivali zidovi. Kod koncepcije održive gradnje se koriste materijali koji su lokalno dostupni te se i američka LEED certifikacija zgrada zasniva na toj istoj ideji vodilji.  

  Leadership in Energy and Environmental Design (vodstvo u planiranju energije i upravljanju okolišem) je vodeći svjetski sustav certificiranja i akreditiranja Savjeta za zelenu gradnju Sjedinjenih Američkih Država. LEED je međunarodno priznat certifikat za sustav zelene gradnje koja za svoj cilj ima smanjenju potrošnju energije, bolju uporabu vode, smanjeno ispuštanje CO2 te poboljšanje uvjeta u interijerima.

  Arhitektura slijedi koncept sunčanih pasivnih zgrada te su glavne prostorije orijentirane u smjeru juga, a Sunčeva energija je primarni energent kojim se zadovoljavaju toplinske potrebe. Velike staklene površine na jugu osigurati će velike sunčane dobitke tijekom zimskog razdoblja kada se Sunce nalazi pod niskim upadnim kutem. Tijekom ljeta zasjenjena u obliku balkona štite prostorije od prevelike insolacije, ali se pri tome energija Sunca pohranjuje u toplinskom vodenom sustavu građevine.

  Četiri sunčana vakuumska toplinska pretvornika su dimenzionirana za zimski režim rada te pokrivanje do 50% potrebne energije tijekom zime dok tijekom razdoblja proljeća, ljeta i jeseni osiguravaju 100% energetskih potreba. Energija sunčanih sustava se koristi za grijanje sanitarne vode, grijanje zgrade te je predviđena mogućnost grijanja bazena tijekom ljeta.

  Fina regulacija temperature grijanja i sanitarne vode se vrši pomoću geotermalne dizalice topline koja je spojena na podzemni geotermalni kolektor koji je izrađen od mreže plastičnih cijevi. Tijekom ljeta podzemna cijevna mreža se koristi za pasivno hlađenje zgrade pri čemu se toplina iz zgrade prebacuje u podzemnu mrežu te se dodatno regenerira energija zemlje prije nove sezone grijanja. Kombiniranje zimskog crpljenja energije iz zemlje te ljetnog vraćanja energije u zemlju je presudna za stabilan rad sustava tijekom cijele godine. Unutar zgrade toplina se razvodi mrežom podnog grijanja i lokalnih podnih četverocijevnih ventilokonvektora koji tijekom ljeta vrše odvlaživanje prostorija od nakupljene vlage u zraku.

  Dodatna redukcija toplinskih potreba zgrade se postiže zračnim rekuperacijskim sustavom koji ima ulaz zraka preko podzemnog zračnog izmjenjivača. Rekuperacijski sustav tijekom zime dogrijava svježi zrak, dok tijekom ljeta hladi svježi zrak. Zrak prelazi preko rekuperatora koji vrši povrat do 70% energije iz otpadnog zraka zgrade. Primjenom rekuperacijskih sustava osigurava se higijenski ispravan zrak u zgradi tijekom cijele godine. Sustav izdvaja iz zraka čestice vlage, prašine, peludi te pore plijesni čime ovaj sustav postaje idealan za osobe sa dišnim problemima ili astmatičarima.

  Niz toplinskih sustava koji su projektirani osiguravaju izrazito niske energetske potrebe zgrade u razini pasivne zgrade energetske klase A+. Koncepcija održive pasivne sunčane arhitekture je u potpunosti zadovoljena primjenom direktne dozračene suneve energije te akumulirane Sunčeve energije u zemlji, a koncepti održive arhitekture su u potpunosti poštovani. Energetske zgrade kao što su pasivne i plus energetske kao osnovu koncepcije imaju transfer energije između okoliša i zgrade na učinkovit način, a energetika postaje presudan faktor kod projektiranja zgrade zbog složenosti koje se postižu novim energetskim sustavima.

  Dodatni element održivosti koji je primjenjen je sakupljanje kišnice u podzemnom spremniku. Tako akumulirana meka voda se koristi za sanitarne potrebe te su primjenom spremnika kišnice izbjegnuti problemi odvodnje oborinske vode dok su rezervne količine vode osigurane klasičnim bunarom. Od 100 L svega 5-10 L se koristi za piće svakog dana te je stoga moguće putem kišnice pokriti 90% potreba za sanitarnom vodom. Spremnik kišnice se može dezinficirati tabletama klora te je moguća upotreba UV filtera koji reducira broj mikroorganizama u vodi. Kišnica se može filtrirati do razine da bude potpuno ispravna za korištenje.

  Početna investicija u zgradu ovakvog tipa je veća u odnosu na klasične zgrade, ali kroz dugoročnu upotrebu troškovi održavanja zgrade biti će jako niski. Potreba za godišnjim pregledom i servisom dizalice topline ili sunčanih sustava gotovo ne postoji jer su to stabilni uređaji koji rade dugi niz godina istim intenzitetom bez kvarova ili zastoja u pogonu. Preduvjet ispravnog rada sustava je pravilno dimenzioniranje i montaža sustava.

  Dodatno se na zgradi planira izgraditi i fotonaponsko polje koje će zgradu pretvoriti u plus energetsku kuću koja stvara viškove energije te se zgrada tim pristupom pretvara u mini kućnu elektranu. Decentralizirana proizvodnja električne energije se navodi u svim direktivama Europske Unije koje govore o pametnim energetskim super mrežama ili smart grid mrežama. Smart grid ima veliki broj mini elektrana koje na lokalnoj razini proizvode električnu energiju za vlastite potrebe.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Arhitektonski projekt
  Tihomir Kostić, dipl.ing.arh. 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  6

  7

  HD PETRLIC 1

  HD PETRLIC 2

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive