A+ DDC Zagreb 2010

  ura 220x120-novo
  A+ Niskoenergetska višestambena zgrada DDC Zagreb 2010. je projektirana da ima što nižu energetsku klasu na razini klase B. Osnovni uvjet je primjena obnovljivih izvora energije uz ograničenje potrošnje primarne energije. Zgrada je poslovno-stambene namjene s podzemnom garažom.

   
  Obzirom da se veliki broj tvrtki bavi izgradnjom stambenog fonda cilj je bio kreirati zgradu koja u određenim elementima odstupa od tržišnog prosjeka odnosno zgrada koje su energetske klase C ili D te imaju klasične sustave grijanja i hlađenja. Investitor je projektantskom timu zadao svoje želje te su sukladno traženim zahtjevima primjenjena slijedeća tehnička rješenja.

  Energetika zgrade obuhvaća postavljanje 20 cm izolacije na ovojnicu što je kao posljedicu imalo stvaranje niskoenergetske zgrade energetske klase B s godišnjom potrebnom energijom grijanja i pripreme sanitarne vode Qh,nd < 50 kWh/m2a. Dobivena vrijednost potrošnje energije je oko 50% manja od potrošnje energije koju imaju standardne zgrade na tržištu. S marketinškog gledišta ova zgrada će imati određenu prednost kod kupaca kojima je bitno da kroz dugoročnu upotrebu imaju puno manje troškove održavanja stanova vezano uz račune grijanja i hlađenja.

  Debljinom izolacije došlo se do redukcije energetskih potreba na razini strukture zgrade, a slijedeće smanjenje energetskih potreba predviđeno je primjenom termotehničkih instalacija obnovljivih izvora energije. Instalacije će značajno smanjiti ukupnu potrebnu primarnu energiju zgrade te će kroz dugoročno razdoblje opravdati veću investiciju. Tehnološka osnova projekta je primjena direktne Sunčeve energije te akumulirane Sunčeve energije u tlu.

  Primarni izvor energije za grijanje zgrade je površinska geotermalna energija koja se crpi iz podzemlja geotermalnim sondama. Obzirom na dobru izolaciju i niske energetske zahtjeve broj sondi će biti optimalan u odnosu na cijenu investicije i dobiveni učinak. Prije izvođenja sondi provesti će se ispitivanje strukture tla da se može odrediti energetska karakteristika tla te koliko se energije može dobiti kroz dugoročno crpljenje energije. Geotermalne sonde su ispunjene glikolom koji prenosi energiju zemlje do strojarnice u podrumu.

  U strojarnici je smještena dizalica topline koja služi za grijanje sanitarne vode i grijanje zgrade, a uređaj podiže energetsku razinu geotermalnih sondi na traženu temperaturu grijanja prostora. Centralni spremnik tople vode je srce sustava te su na njega spojeni svi toplinski izvori, a od njega odlaze vodovi prema svim toplinskim ponorima: podnoj mreži grijanja te za potrebe tople sanitarne vode.

  Na južnom pročelju su postavljeni sunčani pločasti toplinski pretvornici koji će akumulirati direktno Sunčevo zračenje, a mrežom cijevi ta će se energija transportirati do centralnog spremnika tople vode. Sunčani toplinski pretvornici će raditi neovisno o sustavu hlađenja zgrade te će ta dva sustava moći istovremeno zadovoljiti različite potrebe. Primjena dualnih tehnologija osigurava stabilnost sustava u svim temperaturnim rasponima i energetskim zahtjevima.

  Distribucija tople vode grijanja se planira izvesti cijevnom podnom mrežom te četverocijevnim podnim ventilokonvektorima. Niskotemperaturni režim i gusta mreža podnog grijanja osigurati će visoki stupanj ugode prostora te će se pri tim uvjetima moći smanjiti temperatura da se postigne ista ugoda. Krugovi podnog grijanja svake prostorije su kontrolirani preko lokalnog termostata čime je osiguran veliki raspon lokalne distribucije topline.

  Hlađenje poslovnih i stambenih prostora će se vršiti pasivnim sustavom hlađenja primjenom geotermalnih toplinskih ponora. Tijekom ljeta će se energija zgrade prebacivati u podzemnu mrežu sondi preko sustava crpki te spremnika hladne vode. Idealno rješenje za sustav hlađenja su ventilokonvektori koji na sebi imaju odvod kondenzata te će se tako projektirati kombinacija podnih i stropnih ventilokonvektora. Na spremnik hladne vode biti će spojen dodatni klasični chiller vode koji bi bio rezerva hlađenja u slučaju da korisnici instaliraju loše električne uređaje koji oslobađaju puno toplinske energije ili ako se prostori koriste u druge svrhe nego što je to bilo predviđeno projektom.

  Dodatna redukcija toplinskih zahtjeva postiže se primjenom rekuperacijskih zračnih sustava koji imaju mogućnost smanjenja ventilacijskih gubitaka zgrade za 70%. Svaki stan ima svoj neovisni sustav obrade zraka, a u uređaju se vrši povrat topline te filtracija zraka. Obrađeni zrak ima manje čestica prašine u sebi, grinja i peludi te je higijenski ipravan za udisanje. Zgrade sa rekuperacijskim sustavima su idealne za osobe sa dišnim problemima kojih je sve više u urbanim sredinama sa zagađenim zrakom.

  Dodatno se na južnom pročelju planiraju postaviti sunčani fotonaponski pretvornici koji će djelomično napajati dizalicu topline dok će se prema potrebi dodatna potrebna električna energija uzimati iz elektroenergetske mreže. Kombinacija sunčanih toplinskih i fotonaponskih pretvornika osigurava apsorpciju visokog udjela ukupno dozračene Sunčeve energije na južnom pročelju. Obzirom na modele otkupa električne energije vjerojatno će sva proizvedena električna energija biti distribuirana u mrežu, dok će se sva potrebna električna energija preuzimati iz mreže.

  Svi primjenjeni elementi energijske djelotvornosti od izolacije zgrade do hibridnih termotehničkih sustava osiguravaju svrstavanje zgrade u skupinu zelenih zgrada koje imaju izrazito niske energetske potrebe. Zbog primjene obnovljivih izvora energije zgrada će biti nominirana u program GreenBuilding Europske Unije. Obzirom da je komercijalna nisu primjenjeni svi elementi održive gradnje te upotreba kišnice nije uzeta u obzir tijekom projektiranja.


  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Arhitektonski projekt
  Marko Milas, dipl.ing.arh.

  HD ZGRADA DDC 1

  HD ZGRADA DDC 2

  HD ZGRADA DDC 3

  HD ZGRADA DDC 6

  HD ZGRADA DDC 4

  HD ZGRADA DDC 5

   

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive