765 MW OIE u Hrvatskoj
  Nedjelja, 31 Prosinac 2017 12:21

  765 MW OIE u Hrvatskoj

  Čak je 765 MW električne snage iz poticanih obnovljivih izvora energija. Godina se završava s 1311 postrojenja u sustavu poticaja. Kada je riječ o primjeni obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, unatoč činjenici da još nisu doneseni ključni podzakonski propisi kojima bi se uredio sustav poticanja njihove primjene na novi način, 2017. godina ipak završava razmjerno dobro. Naime, prema podacima Hrvatskog operatora tržišta energije od 15.12.2017. godine u sustavu poticane proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora bilo je ukupno 1311 postrojenja ukupne snage 765,44 MW. Od tog je broja najviše sunčanih elektrana (1222), no njihova je ukupna snaga tek 51,5 MW. S druge strane, po ukupnoj snazi prednjače vjetroelektrane kojih je u sustavu poticaja sada 21 i njihova je snaga premašila 0,5 GW i iznosi 519 MW. Malih hidroelektrana u sustavu poticaja za sada je 12, a njihova je ukupna snaga razmjerno skromna, tek 4,48 MW. Elektrana na biomasu je 17 i njihova je ukupna snaga 35,95 MW, dok elektrana na bioplin ima 31, a njihova je ukupna snaga gotovo ista: 35,73 MW. Tu su još i dvije elektrane na deponijski i plin iz pročišćavanja otpadnih voda (obje u Zagrebu) čija je ukupna snaga 5,5 MW i pet visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja ukupne snage 113,29 MW (u što se ubraja i Blok L u TE-TO Zagreb čija je snaga 100 MW). No, tome bi trebalo dodati još 332,83 MW, što je ukupna snaga 84 postrojenja na obnovljive izvore za koje su potpisani ugovori o otkupu električne energije po poticajnoj tarifi, ali koja zbog raznih razloga još nisu puštena u pogon. Pri tome se radi o osam sunčanih elektrana ukupne snage 1,97 MW, četiri male hidroelektrane ukupne snage 2,24 MW, čak 43 elektrane na biomasu ukupne snage 78,84 MW, 21 elektrani na bioplin ukupne snage 20,79 MW, sedam vjetroelektrana ukupne snage 219 MW i prvoj hrvatskoj geotermalnoj elektrani u Velikoj Cigleni pokraj Bjelovara čija bi snaga trebala iznositi 10 MW. Ipak, ni to nije sve jer je u pogonu nekoliko malih hidroelektrana koje nisu u sustavu poticaja, baš kao i više sunčanih elektrana u širokom rasponu snaga, od kojih neke čak nisu ni priključene na javnu elektroenergetsku mrežu, već služe za pokrivanje vlastite potrošnje objekta u sklopu kojega su postavljene. Isto tako, tu je i VE Ravna na Pagu koja je izašla iz sustava poticaja.
  www.energetika-net.com


  IZLAZAK IZ SUSTAVA POTICANJA PRVE VJETROELEKTRANE U HRVATSKOJ
  Prije devet godina (10.12.2007.) HROTE je započeo s isplatom poticaja za proizvedenu električnu energiju u sustavu poticanja iz prve vjetroelektrane u Hrvatskoj: Mala vjetroelektrana "Ravne 1", ukupne snage 5,95 MW, izgrađena na lokaciji: Zadarska županija, otok Pag. Bio je to početak uspostave sustava poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, donošenjem prvog regulatornog okvira za sklapanje ugovora o otkupu električne energije iz postrojenja povlaštenih proizvođača (proizvođača s pravom na isplatu poticaja za proizvedenu električnu energiju). Budući da je postrojenje prije sklapanja ugovora već imalo sklopljen kupoprodajni ugovor s društvom HEP d.d., pa je i vrijeme važenja ugovora smanjeno za isto razdoblje, dana 10.12.2016. prestao je važiti ugovor o otkupu. Vjetroelektrana Mala vjetroelektrana "Ravne 1" je prva elektrana izgrađena u Hrvatskoj za koju su se počeli isplaćivati poticaji i prva za koju je prestao važiti ugovor o otkupu i koja može i nadalje sudjelovati na tržištu električne energije i u sustavu jamstava podrijetla u Hrvatskoj. Tranzicija na „zeleno gospodarstvo“ je uvijek trošak za društvo u cjelini, a pozitivan učinak se može očekivati tek dugoročno kada ulaganje u izgradnju postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i postrojenja s visokoučinkovitom kogeneracijom bude rezultiralo isporukom električne energije manjeg troška nego uvozom skupe električne energije s ostalih tržišta električne energije. Potrebno je istaknuti da jetakva električna energija proizvedena domicilno i pridonosi zapošljavanju i rastu gospodarstva. Danas, nakon devet uspješnih godina poticanja povlaštenih proizvođača, svi mi koji smo na neki način doprinijeli operativnosti sustava poticanja i njegovog razvoja, nadležno ministarstvo za energetiku, Hrvatska energetska regulatorna agencija, operatori sustava i operator tržišta, svjedoci smo razvoju tog „zelenog gospodarstva“.
  www.hrote.hr

  Pročitano 673 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive