Ponedjeljak, 21 Ožujak 2011 18:07

  Energija sunčeve korone

  Sve dizalice topline posredno koriste energiju Sunca koja se akumulirala u zraku, zemlji, vodi i biomasi. Sunčeva energija se kroz energetske transformacije može koristiti za grijanje odnosno hlađenje građevina te za stalnu obnovljivu proizvodnju električne energije pomoću koje se pokreću dizalice topline. Stalni dotok energije Sunca osigurava nesmetani rad projektiranih sustava i stabilnost temperatura odabranih toplinskih izvora pri čemu se toplinski tok kreće u granicama od 40 do 80 W/m2 za…
  Ponedjeljak, 21 Ožujak 2011 17:59

  Priprema građevine

  Investitorima koji izgrađuju nove građevine treba objasniti prednosti moderne pasivne i niskoenergetske arhitekture te strojarskih instalacija koje se ugrađuju u spomenute građevine. Instalirana snaga dizalice topline je usko vezana uz tip građevine te ovisi da li je ona klasična, niskoenergetska ili pasivna. Najmanju instaliranu snagu trebaju pasivne građevine pa je preporuka da se prvo napravi kvalitetna izolacija građevine na razini pasivne građevine 20-25 cm izolacije za kontinentalnu Hrvatsku ili 15-20 cm…
  Ponedjeljak, 21 Ožujak 2011 17:54

  A dizalica topline je?

  Osnovna definicija kaže da je to uređaj koji koristi električnu energiju da bi prebacio toplinsku energiju iz jednog toplinskog spremnika u drugi. Potreban je izvor topline koji može biti: okolišnji i otpadni zrak, zemlja, podzemne i otpadne vode itd. Uređaj crpi energiju iz okoliša te ju prenosi u građevinu. Energija se prebacuje u toplinski ponor sustav grijanja građevine ili se energija koristi za pripremu sanitarne vode. Dizalice topline manjih snaga su prisutne u svakom…
  Ponedjeljak, 21 Ožujak 2011 17:48

  Vrijeme povrata investicije

  U dijagramima će biti prikazana usporedba toplinskih sustava s uređajima za izgaranje tekućih i plinskih energenata (zemni plin, UNP, lako loživo ulje) i dizalica topline koje koriste električnu energiju kao pogonski energent. Osnovna prednost će se pokazati kod usporedbe jednakosloženih klasičnih sustava i dizalica. Pretpostavljena je promjena cijene električne energije na razini 3,5% godišnje dok je promjena cijene plina pretpostavljena na razini 5% godišnje. Također će se na uštedu i investiciju dodati…
  Ponedjeljak, 21 Ožujak 2011 17:40

  Financijska ušteda grijanja

  Da bi se mogla napraviti kvalitetna analiza isplativosti alternativnog tehničkog rješenja potrebno je izvršiti energetsku analizu građevine. Dostatan podatak se dobiva unutar energetske iskaznice građevine. Iz potrebne energije za grijanje i hlađenje se može dobiti niz potrebnih proračunskih parametara. Ako se promatraju cijene svakog energenta ili ako se promatra emisija stakleničkih plinova. Najčešće se vrši usporedba samo potrebne energije za grijanje jer se klasični energenti koriste samo u ogrjevnim sustavima.   …
  Ponedjeljak, 28 Veljača 2011 15:50

  Pasivne građevine

  Pasivne građevine predstavljaju veliki odmak od klasičnih i standardnih građevina u Hrvatskoj ka građevinama s niskom energetskom potrošnjom. Energetsko ograničenje grijanja građevine je oko 15 kWh/m2a na godišnjoj razini te se pasivne građevine još nazivaju i jedno-litarskim kućama. Građevine ovog tipa se smještaju u energetsku klasu A+prema energetskom certifikatu. Kod pasivnih građevina moguće je primjeniti strojarske tehnologije koje su dosta nepoznate na području Hrvatske te imaju do sada malu primjenu.    Dodatna…

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive