Alternativni koncepti

  Link

  https://www.youtube.com/watch?v=icyeGd9dkG0

  Uprkos brojnim analogijama između Teslinih principa i Vedske znanosti i nesumnjivom utjecaju hinduističkih učenja na Teslu, sasvim je nesumnjivo da je on samostalno došao do svojih spoznaja. Susret sa Vivekanandom vjerojatno je samo inicirao njegovu maštu, izoštrio intuiciju i usmjerio ga na istu mentalnu adresu Morfogenetskog Polja koju su iščitavali svi veliki mislioci ove civilizacije, sličnog nivoa svijesnosti. Analiza učinjena sa aspekta Modela KGE pokazuje da su - pored uvijeta klasične EM rezonantnosti kakav mora biti ispunjen u “Hercijanskim” aparatima “Markonijevog” tipa - kod Teslinih sistema pored tih, zadovoljeni i strožiji uvijeti “općte” ili višedimezionalne rezonantnosti – a što Teslinim tehnologijama pruža mogućnost kreacije sferoidnih vibracija, 3-dimenzionalnih harmoničnih valova, tj. prostornih stojećih valova, odnosno skalarnih polja koja djeluju u režimu (obliku) unutrašnjeg “disanja”. Može se pokazati da su u strukturu vrlo specifičnih objekata poput Keopsove piramide i sličnih, utkane osnovne matematičke konstante Prirode, također predefinirane i aksiomatskim principima Sankhye, koje odlikuju sve koherentne sisteme, tj. “višedimenzionalne rezonatore” čija specifična građa, djelujući svojim mehanizmima afirmativne interferencije, omogućuje i podržava kreaciju sferoidnih vibracija, tj. prostornih stojećih valova. Saglasnost Teslinih rješenja primjenjenih u Colorado Springsu i aksiomatskih principa Sankhye ukazuje na pravu veličinu i značaj Teslinog djela kao i snagu njegove intuitivne genijalnosti kojom je – beskrajno voleći i poštujući Prirodu – uspio da pronikne u njene zakonitosti i principe i pretoći ih u funkcionalne mehanizme svojih aparata. Ovo je ključni razlog velike efikasnosti Teslinih uređaja kakvu konvencionalne tehnologije - uprkos sve svoje sofisticiranosti – još uvijek ne mogu dostići.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive