Bioelektrane

Link

https://www.youtube.com/watch?v=3UafRz3QeO8

Bioplinska postrojenja imaju osnovnu funkciju da obrade biološki otpad nastao u poljoprivrednoj i drugoj prehrambenoj industriji. Biootpad životinjskih farmi se mora tehnološki obraditi tako da se smanji emsija metana koji bi inače slobodno otišao u atmosferu prilikom prirodne razgradnje otpada. Nitratna direktiva dodatno nameće potrebu izgradnji ovakvih i drugih sličnih postrojenja.

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive